A mentortanárok percepcióinak vizsgálata a Mayring-féle kvalitatív tartalomelemzés segítségével

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17165/tp.2022.3-4.16-23

Kulcsszavak:

mentorok, kompetenciák, kombinált paradigma, kvalitatív tartalomelemzés

Absztrakt

Kutatásomban azt vizsgáltam, hogyan látják a mentorok a magyarországi tanárképzők kompetenciáit. Tanulmányomban a Creswell értelmező szekvenciális tervezési modelljén alapuló kombinált paradigmát követtem. Egyrészt ezt a kutatási módszert, másrészt a kutatásom eredményeit kívántam bemutatni.

Információk a szerzőről

Kocsis Rita, ibis acam GmbH, Ausztria

rkatonakatona@gmail.com

Hivatkozások

Buchberger, F., Campos, B. P., Kallos, D. & Stephenson, J. (2000). Green Paper on Teacher Education in Europe. Thematic Network on Teacher Education in Europe, Umea University. Letzter Abruf: 12. 04. 2021. Quelle: http://www.cep.edu.rs/sites/default/files/greenpaper.pdf

European Commission (2013). Supporting Teacher Educators for better learning outcomes. Letzter Abruf: 23. 05. 2021. Quelle: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/school/doc/support-teachereducators_en.pdf

Kocsis, M., Mrázik, J. & Imre, A. (2012). Megközelítési módok a tanári kompetenciák leírásához. In: Kocsis M. & Sági M. (Eds.), Pedagógusok a pályán (pp. 61-76). OFI. Letzter Abruf: 05. 08. 2021. Quelle: https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/pedagogusok_a_palyan.pdf

Mayring, Ph. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. Beltz Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0_38

Sántha, K. (2015). Trianguláció a pedagógiai kutatásban. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó

Downloads

Megjelent

2022-12-29

Hogyan kell idézni

Kocsis, R. (2022). A mentortanárok percepcióinak vizsgálata a Mayring-féle kvalitatív tartalomelemzés segítségével. Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat, 20(3-4), 16–23. https://doi.org/10.17165/tp.2022.3-4.16-23

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok