Digitális oktatás (hiánya) az egészségnevelésben – összehasonlító elemzés

Szerzők

  • Dinnyés Katalin Julianna Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
  • Pusztafalvi Henriette Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.17165/TP.2022.1-2.1

Absztrakt

A SARS-CoV-2 vírus által okozott járványügyi helyzet rávilágított a digitális oktatási segédanyagok jelentőségére és a tapasztalatok azt jelzik, hogy a tananyagok magyar nyelvű elérhetősége csökken, ugyanakkor alkalmazhatóságukra az igény növekszik. (Európai Bizottság, 2020a, European Union, 2020). Minden ötödik fiatal hiányos alapvető digitális készséggel rendelkezik (Európai Bizottság, 2020a). Digitális korunkban nélkülözhetetlen, hogy a meglévő technológiát, digitális segédanyagokat oktatási és képzési célokra használjuk fel és az esetleges infrastrukturális hiányosságok pótlásával magas szintű képzés valósuljon meg (European Union, 2020; Európai Bizottság, 2020a, Európai Bizottság, 2020b). Az oktató-nevelő munka eredményessége érdekében lehetőség van hiteles digitális tanyagokat beemelni, viszont egyes szakterületeken az online segédanyagokat illetően hiányosság mutatkozik. Az eszközhiány mellett, az oktatók és tanulók digitális készségei és kompetenciái is fejlesztésre szorulnak. Az egészségműveltség fejlesztése a járványügyi helyzet ellenére sem állhatott meg, viszont a digitális tananyagok/segédanyagok felhasználása és alkalmazása feladta a pedagógusok számára a leckét. Vizsgálatunk célja, hogy elemezzük az online segédanyagok elérhetőségét és ezáltal azok alkalmazhatóságát a hazai és nemzetközi szinten. Kutatásunkban bemutatjuk a 2020 őszén és 2021 augusztusában elérhető digitális angol és magyar nyelvű egészségműveltségi anyagok elérhetőségét és alkalmazhatóságát. Eredményeink alapján a járványügyi helyzet kezdetén és közepén elérhető magyar nyelvű segédanyagok száma jelentős mértékben kevesebb volt az angol nyelvűekhez képest, míg angol nyelven folyamatosan aktualizált és friss adatokat, információkat és segédanyagokat tettek közzé, addig magyar nyelven ez ritkábban és kevesebb alkalommal valósult meg, sőt csökkent az elérhető anyagok száma. 

Szerző életrajzok

Dinnyés Katalin Julianna, Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

doktoranda
dinnyes.kato@gmail.com

Pusztafalvi Henriette, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar

egyetemi docens
henriette.tigyi@etk.pte.hu

Hivatkozások

Adorján B. (2020). A digitális oktatás tapasztalatai a COVID-19 járvány idején. Képzés és Gyakorlat, 18. évf. 3-4. sz. pp. 213–226. DOI: https://doi.org/10.17165/TP.2020.3–4.22

Európai Bizottság (2020a). EPALE: Digitális készségek a felnőttkorban (2020). [online] https://epale.ec.europa.eu/hu/private/digitalis-keszsegek-felnottkorban-2020 [2022.11.11.]

Európai Bizottság (2020b). Oktatás és képzés. Digitális oktatási cselekvési terv (2021–2027). [online] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_hu [2022.11.11.]

Európai Bizottság (2020c). Oktatás és képzés. Koronavírus: online oktatási segédanyagok. Online segédanyagok és eszközök tanulóknak, tanároknak, oktatóknak a Covid19-járvány idejére. [online] https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_hu [2022.11.11.]

European Union (2020). Digital Education Action Plan 2021-2027. Resetting education and training for digital age. [online] https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/docu-ment-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf [2022.11.11.]

Grand-Clement, S., Devaux, A., Belanger, J., Manville, C. (2017). Digital learning Education and skills in the digital age. RAND Corporation. In: Conference Proceedings : RAND con- ference proceedings present a collection of papers delivered at a conference or a summary of the conference 2022. DOI: https://doi.org/10.7249/CF369

Huawei Technologies Hungary (2020). A diákok tizede örökre online maradna suliba járás helyett. [online] https://www.technokrata.hu/egazdasag/digitalis_oktatas/2020/05/01/dia-kok-tizede-orokre-online-maradna-suliba-jaras-helyett/#_ftn1 [2022.03.13.]

Józsa, G., Karáné Miklós, N., Józsa, K. (2021). Pedagógusok tapasztalatai a tanulók motiválá- sáról a Covid19 járvány idején. Gyermeknevelés, 9. évf. 2. sz. pp. 169–186. DOI: https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.169.186 Koronavírus Honlap. https://koronavirus.gov.hu [2022.11.11.]

Papp-Zipernovszky, O., Náfrádi, L., Peter J. Schulz, Csabai, M (2016). „Hogy minden beteg megértse!” – Az egészségműveltség (health literacy) mérése Magyarországon. Orvosi hetilap, 157. évf. 23. sz. pp. 905–915. DOI: https://doi.org/10.1556/650.2016.30498

Schulz, P. J., Nakamoto, K. (2005). Emerging themes in health literacy. Stud. Commun. Sci., Vol. 5 No. 2. pp. 1–10.

Shaojuan Hu, Lorelei Tucker, Chongyun Wu, Luodan Yang (2020). Beneficial effects of phy- sical activity on mental health in older adults during the COVID-19 pandemic. . Psychiatry, 11:587557, DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.587557

Szabó, B., Kíves, Zs., Máté, O., Polyák, É., Pusztafalvi, H. (2021) Prosztatarákkal diagnosz-tizált betegek egészségmagatartásának vizsgálata. Orvosi Hetilap, 162. évf. 10. sz. pp. 383–391. DOI: https://doi.org/10.1556/650.2021.31956

Végh, V., Soltész-Várhelyi, K., Pusztafalvi, H. (2021a) Általános iskolai pedagógusok attitűdjeinek mintázatai a koronavírus járvány következtében bevezetett digitális oktatási rend első hulláma alatt. In: Buda, A., Molnár, Gy. (2021, szerk.) Oktatás-Informatika-Pedagógia 2021. Debrecen, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet.

Végh, V., Soltész-Várhelyi, K. Pusztafalvi, H. (2021b) Which Attitude Helped The Academics to Overcome The Difficulties of Online Education During Covid -19? In: Enakshi, Sengupta; Patrick, Blessinger (szerk.) New Student Literacies amid COVID-19: International Case Studies. Bingley: Emerald Group Publishing (pp. 153–168.) DOI: https://doi.org/10.1108/S2055-364120210000041019

World Health Organization (2020a). Alternatives to handshakes, hugs and high fives during COVID-19. [online] https://www.facebook.com/WHO/videos/967761850383660 [2022. 11.11.]

World Health Organization (2020b). When and how children should wear a mask.: [online] https://www.youtube.com/watch?v=g11wOz6I8fg [2022.11.11.]

World Health Organization (2020c). Will you wash your hands with Akili? [online] https://www.youtube.com/watch?v=ogJUASq5Gv0 [2022.11.11.]

World Health Organization (2022). Watch videos. [online] https://www.facebook.com/WHO/videos/?ref=page_internal [2022. 11. 11.]

Downloads

Megjelent

2022-06-23

Hogyan kell idézni

Dinnyés, K. J., & Pusztafalvi, H. (2022). Digitális oktatás (hiánya) az egészségnevelésben – összehasonlító elemzés. Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat, 20(1-2), 5–14. https://doi.org/10.17165/TP.2022.1-2.1

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok