https://journal.ke.hu/index.php/stm/issue/feed Studia Mundi – Economica 2022-12-28T00:00:00+00:00 Studia Mundi Economica studia.mundi@uni-mate.hu Open Journal Systems <p style="text-align: justify;">ISSN 2415-9395 (online)</p> <p style="text-align: justify;">A Studia Mundi – Economica a MATE Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézetének online tudományos folyóirata. A folyóirat létrehozásának célja, hogy lehetőséget biztosítson újszerű tudományos eredmények, színvonalas tudományos munkák, esettanulmányok és egyéb tudományos értékű művek megjelentetésére az Intézet profiljához kapcsolódó szakmai területeken.<br />Alapítva: 2014-ben a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán.</p> https://journal.ke.hu/index.php/stm/article/view/3056 Csomagolásmentesség megítélése a mindennapokban 2022-12-09T13:24:56+00:00 Csilla Bencsik bencsik.csilla1@gmail.com József Káposzta kaposzta.jozsef@uni-mate.hu <p>Az utóbbi években egyre jobban elterjedt a fenntarthatóság, a fenntarthatóságra való nevelés. Ezek kapcsán sajnálatos módon a világ számos kihívással néz szembe. Ide tartozik a nem fenntartható fogyasztás és termelés, az éghajlatváltozás és a Föld folyamatosan növekvő szennyezése. Ennek eredményeképpen egyre nagyobb figyelmet kellene fordítanunk a környezetvédelemre, egyre több fenntartható mezőgazdaságból származó terméknek kellene a polcokra kerülnie, egyre több környezetbarát csomagolást kellene használnunk, illetve ezekkel együtt egyre több erőfeszítést kellene tennünk a véges energiaforrások megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére. A környezeti fenntarthatóság szempontjából nézzük a valóságot az figyelhető meg, hogy hulladékhegyek úsznak az óceánokban, egyre több genetikailag módosított növény kerül az élelmiszerláncba, programozott elavulásról beszélnek a szakértők, illetve, az energiafelhasználás folyamatosan növekszik.</p> <p>Mindezek miatt tanulmányunkban célul tűztük ki, hogy átfogó képet alkossunk a csomagolásmentességről, annak megítéléséről és jövőbeli lehetőségeiről. Kutatásunkban megvizsgáljuk, hogy az emberek mennyi ismerettel rendelkeznek az újrahasznosíthatóságról, vásárláskor mennyire veszik figyelembe, hogy a megvásárol árunak milyen anyagból készült a csomagolása, milyen formában és mértékben végzik a hulladékok szelektálását, illetve hogyan látják a csomagolásmentesség jövőbeni lehetőségeit.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Bencsik Csilla, Káposzta József https://journal.ke.hu/index.php/stm/article/view/3063 Az egyetem szerepe az élelmiszergazdasági vállalkozások innovációs folyamataiban 2022-12-09T13:53:44+00:00 Andrea Bene bene.andrea@uni-obuda.hu <p>Az innováció mára a vállalkozások piacon maradásának feltételévé vált. Még inkább elmondható ez a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban, azaz az élelmiszergazdaságban működő szervezetek esetében. Az újabbnál újabb technológia innovációk - mint a precíziós gazdálkodás, robotizáció stb. - széles eszköztárral szolgálnak napjainkban a vállalkozások számára a fejlesztéshez, fejlődéshez. Ugyanakkor ezek a technológiai újítások amellett, hogy radikális hatékonyságnövelést ígérnek, használatuk olyan speciális tudást is igényelnek, amire korábban az élelmiszergazdaságban igény nem jelentkezett, így nem is alakult ki automatikusan. Az egyetemek jelentős szerepet tudnak vállalni az ágazati szereplők tudásszintjének fejlesztésében. A tanulmány megvilágításba helyezi az innováció azon aspektusát, amire az egyetem jelentős hatással bír, ezáltal a tanulmány az egyetem meghatározó szerepét hangsúlyozza az agrárgazdasági innovációs folyamatok sikere érdekében.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Bene Andrea https://journal.ke.hu/index.php/stm/article/view/3064 A Gödöllői járás népességdinamikájának elemzése 2005-2020 között 2022-12-09T14:11:26+00:00 Zsanett Böhm bohmzsani@gmail.com Melinda Nagyné Molnár melindamolnar@yahoo.com Balázs Lőrinc lorinc.balazs@phd.uni-mate.hu <p>A földrajzi tér minden egyes pontja vagy téregysége különböző, egyedi tulajdonságokkal és adottságokkal rendelkezik. A napjainkban is fennálló területi különbségek viszonyrendszeréből kiindulva a népességdinamikai vizsgálatot hosszú idősoros elemzésekkel hajtottuk végre, a 2005-től 2020-ig terjedő intervallumban a Gödöllői járás 15 településére vetítve. Ehhez kapcsolódva megfogalmazható, hogy az országon belül kialakult területi különbségek elmélyülése – még a fejlettebb térségekben is – fokozódó problémákhoz vezetett az elmúlt évtizedekben, így a területi egyenlőtlenségek viszonyrendszeréből kiindulva célként fogalmazódott meg, hogy egy, a főváros közvetlen szomszédságában elhelyezkedő járás társadalmi viszonyai kerüljenek vizsgálat alá. A kutatás során olyan – járáson belüli – térbeli különbségekről kapunk képet, amelyek a következő időszakban nagymértékben fogják befolyásolni a térség fejlődését, továbbá nagy hatással lesznek a Budapesti agglomerációban, illetve annak közelében elhelyezkedő települések társadalmára is egyaránt.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Böhm Zsanett, Nagyné Molnár Melinda, Lőrinc Balázs https://journal.ke.hu/index.php/stm/article/view/3074 Characteristics of green public procurement in Hungary 2022-12-09T14:29:05+00:00 Anita Boros boros.anita@uni-mate.hu László Kovács kovacs.laszlo@kt.hu <p>Green, sustainable and circular public procurement are concepts that require a completely different approach from the point of view of public procurement as well. An economic approach that goes beyond the economic aspects of occasional procurement needs and is also suitable for achieving wider effects. The legal foundations for these have already been mostly created by the legislator at the EU and national level. However, the application of narrowly or broadly interpreted green aspects requires the conscious behavior of the entire value chain of the given procurement.</p> <p>In our study, we examined (i) what exactly is covered by some definitions of public procurement classified under the general term of green public procurement (sustainable public procurement, circular public procurement), (ii) what is the ratio of green public procurement in Hungary, and (iii) we tried to formulate proposals for the more effective application of green public procurement.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Anita Boros, László Kovács https://journal.ke.hu/index.php/stm/article/view/3092 Magyar tannyelvű oktatás az anyaországtól távol: a Csíkszenttamási Bálint Vilmos Általános Iskola helyzete 2022-12-12T14:30:55+00:00 Dóra Kolta kolta.dora@uni-mate.hu Balázs Farkas balazs.farkas@stud.uni-corvinus.hu <p>Tanulmányunk egy Csíkszenttamás községben végzett kutatás eredményeit mutatja be. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (akkor még Szent István Egyetem) oktatói, hallgatói és gödöllői gimnáziumi tanulók 2019 nyarán egy falukutató tábor keretei közt végeztek statisztikai adatgyűjtést és kérdőíves felmérést. Interjúkat készítettek a helyi iskola dolgozóival, valamint egy online kérdőíves felmérés segítségével a Csíkszenttamási Bálint Vilmos Általános Iskola és a Gödöllői Török Ignác Gimnázium 10-15 éves diákjainak világképét, értékrendjét hasonlították össze. A Z-generációhoz tartozó gyerekek összesen 165 kérdőívet töltöttek ki, amelyek eredményeinek bemutatásával képet kaphatunk a két település ifjúságának jelenlegi helyzetéről és jövőképéről.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Dóra Kolta, Balázs Farkas https://journal.ke.hu/index.php/stm/article/view/3075 Az álláskeresők körében végzett felnőttképzés munkaerőpiaci hatásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2022-12-09T14:55:50+00:00 Barbara Le-Dai ledai.barbara@gmail.com <p>Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik legrosszabb gazdasági mutatókkal rendelkező megyéje hazánknak. A magas munkanélküliség ráta és az alacsony foglalkoztatási ráta a Magyar Kormányt az álláskeresők átképzésére késztette. A szekunder adatbázisokra alapozott elemzésem során megvizsgáltam, hogy a képzési programokban való részvételt és azok munkaerőpiaci hatását milyen területi egyenlőtlenségek jellemzik. A képzésbe bevont álláskeresők elhelyezkedésének aránya az elsődleges munkaerőpiacon a közfoglalkoztatás megjelenésével csökkenni kezdett. A terület szempontú vizsgálatok során kirajzolódott, hogy a megyeszékhely rendelkezik a legtöbb képzettel és a határ menti, rurális térségekben elenyésző számú képzés, képzésbe bevont volt jelen, ennek következtében a magas álláskeresői létszámmal rendelkező településeket nem érintette az átképzés, ott ahol a legnagyobb szükség volna rá.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Le-Dai Barbara https://journal.ke.hu/index.php/stm/article/view/3083 Assessing the effectiveness of government-funded smallholder development projects in the Eastern Cape, South Africa: the case of the Raymond Mhlaba Municipality 2022-12-09T15:11:36+00:00 Nodayizana Aphiwe aphiwenodayizana@gmail.com Krisztián Ritter ritter.krisztian@uni-mate.hu <p>Agricultural development projects are used by governments of countries as a strategy for community development and job creation. In the developing countries, agricultural projects are the leading edge of rural development. These development projects however require huge capital outlay from governments. There are evidences in literature which report that in developing countries huge sums of money are being lost through agricultural projects that end up failing, and South Africa’s government is no exception to this trend. In South Africa, particularly in the province of the Eastern Cape, agricultural development projects are implemented through the existing participation between farmers and extension officers under government programme. The records of these agricultural development projects in the Eastern Cape province is mixed, whilst some succeed, most also fail to achieve their goals. This paper assessed the cause of why South African government funded agricultural project fail in the province of the Eastern Cape, particularly in the Raymond Mhlaba Municipality. The overall results of this study revealed that about 54.9% of the projects that the respondents were involved in have failed. This study identified the top five factors that for failure of the government funded agricultural projects. They are Supervision, Communication, Monitoring, Political interference and Commitment to project respectively. Government funded agricultural projects in the Raymond Mhlaba Municipality registered some minimal impact therefore discouraging and decreasing willingness of farmers or communities to participate in government funded projects. In the area under study most of agricultural projects failed to achieve objectives and collapsed.&nbsp; Others are struggling to survive and become sustainable.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Aphiwe Nodayizana; Krisztián Ritter https://journal.ke.hu/index.php/stm/article/view/3090 Link between cultural dimensions and leadership styles of organizational managers in Turkey context of hofstede and GLOBE studies 2022-12-09T15:33:51+00:00 Sevinur Cuhadar sevinurcuhadar@gmail.com Ildikó Rudnák Rudnak.Ildiko@uni-mate.hu <p>This research aimed to provide a better comprehension of link between cultural dimensions and leadership styles of managers in Turkey based on previous studies in the literature which draws on both international and Turkish research. We have done this by clarifying concept of cross-cultural leadership, cross-cultural studies related to cultural dimensions, cultural dimensions of Turkey and leadership styles of Turkish managers. Organizational leadership is affected by many factors such as cultural dimensions. Cultural dimensions have impact on leadership styles of managers and many scholars have studied on link between leadership style of managers and cultural dimensions of countries. Based on literature, it is proved positive relationship between two components that cultural dimensions and leadership styles of Turkish managers.Turkey is collectivist,high power distance and human-oriented country, therefore Paternalistic and Authoritarian leadership style are the most common among the managers</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Sevinur Cuhadar, Ildikó Rudnák https://journal.ke.hu/index.php/stm/article/view/3091 Településfejlesztési lehetőségek vizsgálata Egerszalók példáján keresztül 2022-12-09T15:56:54+00:00 Borbála Tóth toth.bori7@gmail.com Mónika Urbánné Malomsoki urbanne.malomsoki.monika@uni-mate.hu Balázs Lőrinc lorinc.balazs@phd.uni-mate.hu <p>Kétségtelen, hogy napjaink egyik legmeghatározóbb és egyben legizgalmasabb térgazdasági kérdése, hogy milyen lehetőségei vannak a különböző települések és térségek komplex fejlesztésének. Kijelenthető, hogy minden település számára elengedhetetlenül fontos a fejlődés, hiszen a több munkahelyet biztosító és változatos szórakozási, kulturális, sportolási és egyéb szolgáltatásokat kínáló település népességmegtartó ereje magasabb, a helyi lakónépesség elvándorlási hajlandósága alacsonyabb, ugyanakkor más települések lakosai is bátran vásárolnak ingatlant és telepednek le prosperáló térségekben. Emellett a befektetni vágyók egy fejlett településen szívesebben alapítanak vállalatokat, hozzájárulva ezzel – többek között – a település tőkevonzó képességének tovább-erősítéséhez is. Az összefoglaló gondolatokból kiindulva elmondható, hogy jelen vizsgálat fókuszában egy Heves megyében található község, Egerszalók, illetve annak demográfiai és gazdasági tényezőinek vizsgálata, továbbá a településfejlesztési lehetőségek feltárása szerepel. Az elemzés célja, hogy rávilágítson a – hazánk egyedülálló természeti képződményével rendelkező – település endogén erőforrásaiban rejlő potenciáljaira, továbbá, hogy bemutassa, hogy hogyan alakult és változott meg Egerszalóknak a helyzete, ahol a meglévő hőforrás településfejlesztésre gyakorolt hatása kiemelkedőnek tekinthető.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Tóth Borbála, Urbánné Malomsoki Mónika, Lőrinc Balázs