Analysis of the Possibility of Switching to Agroforestry in Zselic

Authors

  • Róbert Barna Hungarian University of Agriculture and Life Sciences https://orcid.org/0000-0003-3578-2180
  • Bence Bérces Kometa 99 Zrt.
  • Katalin Tóth Hungarian University of Agricultural and Life Sciences

DOI:

https://doi.org/10.33568/rbs.2815

Keywords:

agricultural cultivation, steep slope, game damage, agroforestry, Zselic

Abstract

Agroforestry solutions offer better use of disadvantaged agricultural land. Steep slopes and the constant risk of game damage are not conducive to agriculture. On slopes, the cost of machine operating hours is higher than on plane areas, and machines also wear out faster due to higher loads. Varied topography, steep slopes and deep valleys characterize the examined Zselic hills. There is typical forest management on the steep slopes that results in higher opportunity for game damage in the agricultural areas surrounded by forests. There are steep slopes under agriculture cultivation too that involve high operating costs. In our article, we examined whether the actual steep areas under current agricultural cultivation (slope> 12%) are large enough to consider switching to agroforestry. We have found that a quarter of all agricultural areas included in the examination is located on steep slopes, where it is worth considering switching to game damage-resistant agroforestry.

Author Biography

  • Róbert Barna, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

    barna.robert@uni-mate.hu
    Corresponding author

References

/1992. (IV.1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről. https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=99200060.kor

Augère-Granier, M.L. (2020): Agroforestry in the European Union. European Parliamentary Research Service (EPRS), Members’ Research Service, Briefing June 2020. European Union. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651982/EPRS_BRI(2020)651982_EN.pdf

Barna R., Horváthné Kovács B., & Király, M. (2021). A vadkár adatainak térbeli elemzése a SEFAG Kaposvári Erdészeténél. In Horváthné Kovács, B., Barna, R. (Eds.), Agrárerdészet a vidékfejlesztés gyakorlatában (pp. 123-127). Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus.

Barna, R., & Nagy, J. (2021). A Vadgazdálkodási Tájközpont térképének elkészítése open source adatok felhasználásával. In Horváthné Kovács, B., Barna, R. (Eds.), Agrárerdészet a vidékfejlesztés gyakorlatában (pp. 95-98). Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus. Copernicus Land Monitoring Service 2020 ‘EU-DEM v1.1’ https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1

den Herder, M., Moreno, G., Mosquera-Losada, M.R., Palma, J.H.N., Sidiropoulou, A., Santiago Freijanes, J.J., Crous-Duran, J., Paulo, J., Tomé, M., Pantera, A., Papanastasis, V., Mantzanas, K., Pachana, P., Papadopoulos, A., Plieninger, T., & Burgess, P.J. (2016). Current extent and trends of agroforestry in the EU27. Deliverable Report 1.2 for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. 2nd Ed. 76 p. https://www.agforward.eu/index.php/hu/current-extent-and-trends-of-agroforestry-in-the-eu27.html?file=files/agforward/documents/D1_2_Extent_of_Agroforestry.pdf

Erdeiné Késmárki-Gally, Sz., & Rák, R. (2020).: Mezőgazdasági gépi munkák költsége 2020-ban. Gödöllő: NAIK MGI http://technika.gmgi.hu/uploads/termek_1855/mezogazdasagi_gepi_munkak_koltsege_2020_ban_20_04.pdf

Európai Tanács és Európai Parlament 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=HR> [2021. 01. 12]

Geofabrik (2021). Download OpenStreetMap data for this region: Hungary. http://download.geofabrik.de/europe/hungary.html

Kang, B.T., van der Kruijs, A.C.B.M., & D.C. Couper (1986). Alley cropping for food crop production in the humid and subhumid tropics. In Kang B.T. & Reynolds L. (Eds.) Alley Farming in the Humid and Subhumid Tropics Proceedings of an international workshop held at Ibadan, Nigeria, 10-14 March 1986. https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/18668/IDL-18668.pdf

Lechner Tudásközpont (2021). A Nemzeti 1:50.000 méretarányú CORINE felszínborítás adatbázis (CLC50) letöltése. http://uj.lechnerkozpont.hu/doc/corine/CLC50.ZIP

Márkus B., Sárközy F. (1986). Geodéziai AMT. (Jegyzet), Budapest: Tankönyvkiadó Mélykúti G. (2010): Topográfia 4. – Domborzattan I. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TOP4/ch01s04.html

Nair, P. K. R. (1990). The Prospects for Agroforestry in the Tropics; The World Bank Technical Paper Number 131. (pp. 77) https://documents1.worldbank.org/curated/pt/150761468741841900/pdf/multi-page.pdf

Nair, P. K. R. (1993). An Introduction to Agroforestry. Kluwer Academic Publishers, http://apps.worldagroforestry.org/Units/Library/Books/PDFs/32_An_introduction_to_agroforestry.pdf

Sharma, N., Bohra, B., Pragya, N., Ciannella, R., Dobie, P., & Lehmann, S. (2016). Bioenergy from agroforestry can lead to improved food security, climate change, soil quality, and rural development. Food and Energy Security 5(3) 165–183. https://doi.org/10.1002/fes3.87

Steppler, H. A. és Nair, P. K. R. (1987). Agroforestry a decade of development. Nairobi, Kenya: International Council for Research in Agroforestry, http://apps.worldagroforestry.org/Units/Library/Books/PDFs/07_Agroforestry_a_decade_of_development.pdf

Sumberg, J.E. & Okali, C. (1984). Linking crop and animal production. A pilot development program for small holders in southwest Nigeria. Rural Development in Nigeria (1) 23-29.

Van Kernebeek, H.R.J., Oosting, S.J., Van Ittersum, M.K., Bikker, P., & De Boer, I.J. (2016). Saving land to feed a growing population: consequences for consumption of crop and livestock products. The International Journal of Life Cycle Assessment. 21, 677–687. https://doi.org/10.1007/s11367-015-0923-6

Zamozny, G. (2018). Agrárerdészeti Ismeretek, Útmutató Környezetbarát és Jövedelmező Gazdálkodási Módszerekhez. https://mek.oszk.hu/18900/18937/18937.pdf

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

Analysis of the Possibility of Switching to Agroforestry in Zselic. (2021). REGIONAL AND BUSINESS STUDIES, 13(1), 45-54. https://doi.org/10.33568/rbs.2815

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>