szám 36 (2012)

A 2012. június 21-én a Kaposvári Egyetemen megrendezett ËPolitikai ideológiák Dél-Europában és Latin-AmerikábanË c. Konferencia válogatott és szerkesztett közleményei. A könferencia a Baross Gábor Program keITTI09 azonosít jelű pályázati forrásból valósult meg.
Szerkesztette
Andresz Katalin és Molnár Gábor 

Megjelent: 2012-02-15