Szerzői útmutató

Online kéziratbeküldés

Regisztráció és bejelentkezés szükséges ahhoz, hogy online formában anyagot tudjon beküldeni, illetve hogy ellenőrizhesse a már beküldött kéziratának státuszát. Bejelentkezés után kattintson a Kézirat benyújtása gombra, majd töltse fel kéziratát az alábbi formai követelmények szerint. Beküldött kéziratát szintén itt tekintheti meg.

Az Acta Carolus Robertus cikkeinek formai követelményei

A beküldési folyamat részeként a szerzőnek ellenőriznie kell, hogy a beadvány megfelel-e az alábbiakban felsorolt követelményeknek. Amennyiben nem felel meg, akkor a beadványt visszaküldjük.

 1. A kéziratot előzőleg nem közölték sehol, illetve nem fogadták el közlésre másik lapban.
 2. A dokumentum megfelel a Szerzői útmutatóban közölt formai követelményeknek.
 3. A bírálati folyamatra vonatkozóan követtem az anonim bírálati folyamat utasításait.

A bírálati és megjelenési folyamat

A beküldött kéziratokat első lépésben a folyóirat főszerkesztője véleményezi a tekintetben, hogy a kéziratban bemutatott kutatómunka megfelel-e a folyóirat által gondozott tudományterületek egyikének, illetve, hogy a benyújtott kézirat megfelel-e a folyóirat formai követelményeinek. Amennyiben e feltétel nem teljesül, a főszerkesztő elutasíthatja a közlemény megjelenését. Pozitív főszerkesztői döntés esetén a beküldött kéziratok anonim bírálati folyamatban két szakmai bíráló által kerülnek elbírálásra. A kiadó a szerzőknek a benyújtott kéziratok elbírálásáért, illetve elfogadás esetén történő közléséért díjat nem számít fel.

A beküldött kéziratok értékelése az alábbi elvek alapján történik:

 • a közleményben bemutatott eredmények tudományos újdonságtartalma, megalapozottsága, színvonala, és helyessége,
 • a közlemény eredetisége,
 • az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke,
 • a téma irodalmának feldolgozása,
 • a téma feldolgozásának, kutatásának színvonala és módszertana,
 • a közlemény nyelvezete és stílusa.

A szakmai bírálatok alapján a főszerkesztő a következő döntést hozhatja meg:

 • a közlemény elfogadása,
 • a közlemény átdolgozásának szükségessége,
 • további szakmai bírálat(ok) kérése,
 • a közlemény elutasítása.