Információ Szerzőknek

Érdeklődik a folyóiratnél történő közlés iránt? Javasoljuk, hogy nézze át a Információk a folyóiratról oldalt a folyóirat közzétételi politikájának megismeréséhez, valamint a Szerzői útmutatót. A szerzőknek szükséges regisztrálni ahhoz a folyóirathoz, ahol elsődlegesen szeretnének cikket közölni vagy, ha már regisztráltak, akkor egyszerűen lépjenek be és kezdjék el az 5 lépéses folyamatot.

 

ACTA CAROLUS ROBERTUS – FELHÍVÁS

Utolsó módosítás: 2019. december 12.

Felhívás az Acta Carolus Robertus intézményi tudományos folyóiratban történő publikálására

Pályázati adatlap: Letöltés

Formai követelmények: Letöltés

Format requirements: Letöltés


Pályázati felhívás
Az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet az egyetemen folyó tudományos munka elősegítésére, és az elért eredmények Acta Carolus Robertus intézményi tudományos folyóiratban történő publikálására.

Pályázatot nyújthatnak be
– az intézmény oktatói kutatói
– nappali és levelező tagozaton tanuló alap- és mesterképzésben, a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatói konzulenseikkel közösen, valamint
– más intézmények oktató, kutatói


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat aláírt példányát Dr. Csernák József adjunktushoz kérjük eljuttatni (postán, vagy személyesen), elektronikus formában pedig a csernak.jozsef@uni-eszterhazy.hu e-mail címre.

A pályázóknak a holnapról letölthető formai előírásoknak megfelelő tudományos cikket kell készíteniük, amelyet elektronikus formában kell megküldeniük Dr. Csernák József adjunktusnak (csernak.jozsef@uni-eszterhazy.hu).


Dr. habil. Bujdosó Zoltán
főszerkesztő

 

A folyóiratot a AgEconSearch, a Repec, a CrossRef, a Google Scholar, a Matarka és az MTMT indexeli. A cikkek archiválása a REÁL repozitóriumban történik.

A lapszám cikkeinek feltöltését az MTMT-be a kiadó munkatársai végzik a DOI-azonosítók CrossRef adatbázisban történő élesítése után. Ez a művelet az online megjelenés után még néhány napig eltarthat, kérjük, hogy a cikkeket ez idő alatt idézőként se rögzítsék az MTMT-ben. Közreműködésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

A DOI-azonosítóról:
Az MTA Könyvtár és Információs Központtal együttműködve cikkeinket ellátjuk a CrossRefnél regisztrált DOI-azonosítóval. A DOI növeli a cikkek láthatóságát, könnyíti az adott, kapott hivatkozások összeszámlálását. Ennek feltétele, hogy a szerzők az irodalomjegyzékben feltüntessék a hivatkozott művek CrossRef-nél regisztrált DOI-azonosítóját (amennyiben van ilyen).
A hivatkozott közlemények DOI-azonosítója a következő linkre kattintva kereshető meg:
http://search.crossref.org.
Egy-egy szakirodalmi tétel bibliográfiai leírása végén a „DOI:” után csak a 10.-tól kezdődő karaktersorozatot kell megadni, pl.: DOI: 10.17165/TP.2018.1.2), a cikk eléréséhez vezető linket (https://doi.org/10.17165/tp.2018.1.2) ehhez hiperlinkként kell csatolni.

DOI-azonosító az irodalomjegyzékben – példa:
Molnár Csilla: (2018): A meggyőző beszéd a retorikában és a beszédben. Képzés és Gyakorlat, 16(1), 17–23. DOI: 10.17165/TP.2018.1.2

Az ORCID-azonosítóról
A tudományos művek szerzőinek azonosítására jött létre az ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Az ORCID 2009-ben alapított szervezet, kiadók, kutatást végző intézmények hozták létre, de együttműködik pl. az ISNI International Authority szervezettel is, azonosítója az ISO szabványnak megfelel. Nem csupán azonosítók kiosztásával foglalkozik, hanem az azonosítóval rendelkező kutatók tudományos profilját is megjeleníti, továbbá infrastruktúrát biztosít a tudományos művek szerzőségi információinak hiteles és pontos áramlásához a tudományos kommunikációban érdekelt felek között.
Az ORCID-azonosítók egyben ISNI azonosítók is, az ISNI azonosító-tartományából egy elkülönített részt használnak fel. Egy azonosító 16 számjegyből áll, négy számjegyenként kötőjellel elválasztva jelenik meg (az utolsó pozícióban nemcsak számjegy, hanem egy „X” betű is szerepelhet). Az ORCID azonosító „actionable” – azaz URL-é alakítható, ami a kutató adatlapjára mutat.

A kutatók számára ingyenes az ORCID-azonosító létrehozása és a profil fenntartása, ha ezt egyénileg teszik meg. Az ORCID-ról és a regisztrációról bővebben: https://orcid.org/signin.

ORCID-azonosító létrehozása mindössze néhány percbe kerül. Amennyiben a kutató nem biztos benne, van-e már azonosítója, érdemes a saját nevére rákeresnie – ékezetes és ékezet nélküli változatban is próbálkozva. Ha nincs találat, a regisztrációs űrlapon nevét, e-mail címét kell megadnia (és egy jelszót választania). Itt kiválaszthatja, hogy általánosságban az adatait mindenkivel meg kívánja-e osztani, esetleg csupán egyesekkel vagy senkivel sem. Ezt a választást minden egyes adat esetében felül lehet majd bírálni. Ugyancsak meg kell adni, milyen gyakran kívánunk leveleket kapni az ORCID-tól (a „soha” is lehetséges választás). A sikeres regisztráció után általános adatokat (foglalkozás, stb.), valamint tanulmányokat és munkahelyeket, elnyert pályázatokat és publikációs listát lehet létrehozni. Az utóbbinál a kézi felvitel mellett importálni is lehet különböző adatbázisokból, például a CrossRef-ből, a Scopus-ból vagy a kutató esetleges korábbi ResearcherID profiljából. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az ORCID gyűjti a szerző egyéb, bibliográfiai adatbázisokban használatos azonosítóit.

Forrás: Holl A. – Bilicsi E.: ORCID – Egy újabb szerzői azonosító tudományos közleményekhez. Könyvtári Figyelő 2017/3. URL: http://ki2.oszk.hu/kf/2017/10/orcid-%E2%80%93-egy-ujabb-szerzoi-azonosito-tudomanyos-kozlemenyekhez/