Acta Carolus Robertus https://journal.ke.hu/index.php/acr <p>ISSN 2062-8269 (Nyomtatott)&nbsp;<br>ISSN 2498-9312 (Online)<em><br></em>A Szent István Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei&nbsp;<br>Alapítva: 2011-ben a Károly Róbert Főiskolán</p> Szent István Egyetem Károly Róbert Campus, Gyöngyös hu-HU Acta Carolus Robertus 2062-8269 Futballóriások gazdasági elemzése https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2472 <p style="text-align: justify;"><em>A sportgazdaság egyik legmeghatározóbb, Európában pedig hagyományosan a legfontosabb szektora a „futballipar”. A milliók számára élményt szolgáltató futballvállalkozások közül mind sportsikerek szempontjából, mind a gazdasági mutatókat figyelembe véve kiemelkedő a Real Madrid és a Manchester United. Kutatásomban a két klub gazdasági elemzésére vállal-koztam az UEFA 2019-es riportja és a Deloitte évente megjelenő, </em>Football Money League<em> című jelentése alapján. Az adatok alapján megállapítható, hogy a közvetítési és kereskedelmi bevételek kiemelkedő mértékben meghatározzák a topklubok árbevételét, ilyen módon működé-süket tekintve, amelyek mögött a média és a globalizáció hatása fedezhető fel. Továbbá a kutatás rávilágít arra, hogy a spanyol bajnokság teljes árbevétele egyenlőtlenül, míg az angol bajnokság teljes árbevétele egyenletesebben oszlik meg a csapatok között. A globalizáció a futballóriások számára biztosítja a megfelelő piacot előnyük fenntartásához, amennyiben megfelelően tudják kihasználni az évek során felépített hírnevüket, márkaértéküket, és nem felejtik el, hogy a sport világában nemcsak a gazdasági, de a sportteljesítmény is meghatározó szerepet tölt be.</em></p> Bence András Bács Copyright (c) 2020 Szerző 2020-12-10 2020-12-10 10 2 5–19 5–19 10.33032/acr.2472 A vizes szolgáltatások szerepe a turisztikai desztináció megválasztásában https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2473 <p><em>Szabadidejükben vagy a nyári üdülések alkalmával az emberek szeretnének pihenni, kikapcsolódni, ellazulni, feltöltődni. A hasznos szabadidő-eltöltés, az élményszerzés, a kikapcsolódás és az egészségtudatosság egyre inkább megjelenik az emberek üdülőhely-megválasztását befolyásoló tényezőinél. Mivel ezek az üdülések során mint igény jelennek meg, ennek hatása a turisztikai desztinációk megválasztásakor is érvényesül. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy az emberek a nyári üdüléseik alkalmával milyen mértékben részesítik előnyben az egyes szolgáltatásokat (különféle vizes szolgáltatásokat, az egészségjavító, az orvosi, a szabadidős, és egyéb szolgáltatásokat), és mi alapján választják meg a helyszínt.&nbsp; Célunk megvizsgálni, hogy ezen elemek megléte milyen mértékben befolyásolja a válaszadók döntéseit az üdülések alkalmával a desztináció megválasztásában.&nbsp; A kvantitatív eljárás során előtesztelt kérdőívet alkalmaztunk, melyben jelen kutatáshoz kapcsolódó kérdéseink csak egy kis részét képezték a komplex vizsgálatnak. A kutatásban kizárólag az Észak-Alföld régióban élő lakosok vettek részt, 270 fő. A minta 28,9 %-a férfi, a 71,1 %-a nő. Eredményeink azt mutatták, hogy a vizsgált személyek motivációi eltérőek ugyan, de ennek ellenére vannak közös pontotok. Egyik ilyen a víz és a vizes szolgáltatások megléte. A víz közelsége (tenger, gyógyvíz, strand stb.), az anyagiak, az ár-érték arány, látnivalók, az élmény, a kulturális programlehetőségek, a pihenés lehetősége és a szabadidős tevékenységek fontos szempont a desztináció választásában.</em></p> Hanna Orsolya Czeglédi József Márton Pucsok Andrea Lenténé Puskás Melinda Biró Copyright (c) 2020 Szerzők 2020-12-10 2020-12-10 10 2 21–36 21–36 10.33032/acr.2473 Az én sátram az én váram – A vadkempingezés változása a Tisza-tó térségében https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2474 <p><em>A XX. század második felében megszületett nagy kiterjedésű víztározó, a Tisza-tó ma már kiemelt turisztikai fejlesztési térség része. Vonzerejét a természetközeli táj sokszínűsége jelenti, amely a horgászok számára is változatos lehetőségeket biztosít. Az egész évben horgászható tónál folyamatos fejlesztés alatt áll a horgászturisztikai infrastruktúra és a halállomány gyarapítása. A horgászidő legteljesebb kihasználása, a horgászhelyekhez való ragaszkodás, etetőhelyek védelme, valamint a spórolás a horgászokat a vízparton történő éjszakázásra készteti, azonban a területen a vadkempingezés jogszabályba ütköző. A Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszékén 2001-ben egy diplomamunka keretében elkészült egy vadkempingfelmérés, azonban a terület kezelői szerint a szemeteléssel együtt ez jelenleg is az egyik legnagyobb probléma a tározó partján. Ezért célul tűztük ki, hogy szakdolgozati kutatás keretében a felmérést megismételjük, illetve kibővítjük. 2019 nyarán elvégeztük a teljes Tisza-tó feltérképezését, vízen és szárazföldön. Ennek során minden helyszínen adatlap kitöltésére és fotódokumentációra került sor. Az illegális sátrazással érintett terület nagyságát, az ott található felépítmények, tűzrakóhelyek, mellékhelységek jellegét, valamint a hulladék mennyiségét egyaránt rögzítettük az adatbázisban, a pontok földrajzi koordinátáival együtt. Az adatok feldolgozásával egyrészt feltárjuk a jelenlegi helyzetet, lehetővé tesszük az egyes öblözetek összehasonlítását, és elemezzük a vadkempingezéssel érintett pontok legális infrastruktúrához való viszonyát. Másrészt a korábban készült felmérés térképeivel összevetve az elmúlt mintegy 20 év változásai is kimutathatóak lesznek. Jelen publikációban ennek a kutatásnak néhány eredményéről számolunk be. Az eredmények alapján elmondható, hogy összességében csökkent az illegális kempingezés és szemetelés. Azonban a megfelelő viselkedést elősegítő infrastruktuális fejlesztések és menedzsmentintézkedések ellenére a vártnál jóval kisebb mértékben. </em></p> Gábor Czicze Borbála Rita Benkhard Copyright (c) 2020 Szerzők 2020-12-10 2020-12-10 10 2 37–45 37–45 10.33032/acr.2474 Romania's Tourism Potential in Transylvania https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2475 <p><em>Tourism becomes a key element of the economy of any country or region that enjoys the existence of tourist resources that can be used. It is a well-known fact and, at the same time, very sad that in Romania, the tourism is under-exploited, although the tourism potential is extremely generous. Therefore, we set out to carry out a consistent study on the consumer behavior in hospitality and tourism demand and offers in Transylvania. Transylvania is one of the oldest and most beautiful historical and folkloric regions of our country. It is located in the center of the country and is the largest region in Romania, including ten counties. In addition to its rich history, Transylvania can boast impressive natural landscapes, but also with many spectacular sights, some of them unique in the country.</em></p> Gabriela-Elena Csoka Copyright (c) 2020 Szerző 2020-12-10 2020-12-10 10 2 47–55 47–55 10.33032/acr.2475 Az útikönyvek típusai és XXI. századi lehetőségei https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2476 <p>A 20. század elejére kialakult az útikönyvek feladatához igazodó általános felépítés és tartalom. A történelmi korszakok ideológiai hatásai szöveges tartalmakban, fényképekben jelennek meg a kiadványokban. Multikulturális területeken az olvasók elvárásainak megfelelően hangsúlyosabb a saját kultúrához kapcsolódó elemek és információk bemutatása. Az útikönyvsorozatok jellegzetes kiadói funkciókkal jelennek meg. A nyomdatechnika, a fényképezés és a térképszerkesztés fejlesztése nyomon követhető a kiadványok minőségének változásában. A technikai fejlődés javította az útikalauzok minőségét és megjelenítését, a későbbi technikai lehetőségek és az internet azonban versenytárssá váltak számukra. Manapság az útikönyvek kiegészítik az IKT- és a technikai lehetőségeket, és továbbra is bemutatják a desztinációkhoz kapcsolódó információk fő forrásait.&nbsp;A 20. századi útikönyvek többnyire kulturális-tudományos értékeket közvetítenek, amelyek gyakorlati célokra orientálódtak. A 20. század végére egy újabb típusú útikalauz alakult ki, ahol kikapcsolódási és szórakoztató központú élményteremtési lehetőségek jelentek meg. A mai útikönyvek egyik feladata a piac igényeinek megfelelő egyensúly megtalálása, megvalósítása és közvetítése. Célszerű, ha egy ország, régió, város útikönyvét az adott ország vagy régió „anyanyelvi beszélője” írja. Ebben az esetben az olvasó megkapja az IKT-források által biztosított gyakorlati információk, tudományos és művészeti ismeretek, valamint a személyes tapasztalatok szintézisét. Ez az olvasó-utazó személyesebb, élményalapú ismertetőt nyújt, amely színesebb, mint az általános.</p> Tibor Elekes Copyright (c) 2020 Szerző 2020-12-10 2020-12-10 10 2 57–67 57–67 10.33032/acr.2476 A sporteszközök piacának helyzete https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2477 <p class="ACR1"><em>Cikkünk célja a sportágak fejlődésének történelmi áttekintése mellett vizsgálni a sportszerek és sporteszközök gyártásának változásait. Ahogy az egyes sportágak szabályrendszerei kialakultak a 19. századtól fogva, úgy egyre több sportág esetében jelentek meg olyan szabálykönyvek és szabványok, amelyek az adott aktivitás műveléséhez szükséges eszközökre vonatkoztak. A sportok elterjedését gazdasági, társadalmi és családi körülmények is befolyásolják – éppúgy, mint az egyének sportolás iránti nyitottságát. A sportszerek gyártása és kereskedelme a globálisan egyre jelentősebbé váló sportgazdaság és sportipar egyre tekintélyesebb részét adja. Az Európai Uniós sporteszköz- és sportszerpiac hagyományosan nagy múltra tekint vissza. Az egyes sportágak jelentősége tagállamonként eltérő, emellett az is látható a statisztikai adatközlések alapján, hogy a sportszerek kivitele és behozatala között szerkezeti különbségek mutathatók ki. Az Európai Unió kivitele szempontjából a csónakok és vízisporteszközök kivitele a legjelentősebb: mintegy kétharmadnyi részesedésével dominál, míg a behozatal esetében ilyen erős jelenléttel egyik termékkör sem bír</em></p> Mónika Harangi-Rákos Adrián Szilárd Nagy Christa Pfau Anetta Müller György Norbert Szabados Éva Bácsné Bába Copyright (c) 2020 Szerzők 2020-12-10 2020-12-10 10 2 69–84 69–84 10.33032/acr.2477 Kenya’s Standard Gauge Railway Project in the Context of Theory and Practice of Regional Planning https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2479 <p><em>Despite most African countries having immense natural and human resources potential, the continent has mostly been lagging on matters of economic development. This scenario could primarily be attributed to weak intra-regional and inter-country trade given the poor connectivity, quality, and diversity in transportation services and infrastructure. In this regard, the governments of the greater East African Region representing Tanzania, Rwanda, Burundi, Uganda, South Sudan, Ethiopia and Kenya, therefore, mooted a coordinated vision to develop interlinked regional infrastructure in road and rail transport to allow smooth movement of goods and services.&nbsp; This paper aimed to critically review the impact of the SGR development on Kenya in the context of regional planning and development. The methodology of the study was a critical review of existing literature and secondary data. Study findings indicated that the development of the (Standard Gauge Railway) SGR is in tandem with the development strategies of other East African Countries. Its development is incorporated in national spatial plans with the rail route targeting regions with viable populations and sustainable economic activities. Criticisms, however, revolve around the ballooning debt to finance infrastructural development and lack of prioritization f mega projects. In conclusion, despite the financial constraints, the SGR is viewed to significantly influence the socio-economic spheres while presenting challenges in the management of landscapes where it traverses in Kenya and the Region. </em></p> Leanard Otwori Juma Fredrick Adol Gogo Ahmed Abduletif Abdulkadr Dénes Dávid Lóránt Copyright (c) 2020 Szerzők 2020-12-10 2020-12-10 10 2 85–96 85–96 10.33032/acr.2479 A fiatalok szabadidősporttal, sportmotivációjával kapcsolatos kutatások tapasztalataiból https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2480 <p><em>Az ülő és mozgásszegény életmód terjedésével a sportolási szokásokat és fizikai aktivitásokat vizsgáló kutatások egyre inkább előtérbe kerülnek, melyre sok hazai és nemzetközi kutatás is irányul. A szabadidős tevékenységek közül a passzív rekreációs szokások – mint a tv-nézés, zenehallgatás vagy az online térben zajló különböző tevékenységek – előtérbe kerülnek. Ugyanakkor megfigyelhetjük azt is, hogy az egészségtudatos életmód terjedésével az egészségtudatos fogyasztók a szabadidős sport iránt keresletet támasztanak. Így napjainkban, a sportmotivációban az egészségmegőrzés egyre fokozottabb szerepet kap. Módszer: A román és magyar fiatal felnőttek körében kérdőíves kutatást szerveztünk a sportolási szokások és a sportmotiváció körében (N = 612). A kérdőív eredményeit SPSS szoftverrel dolgoztuk fel, az alapstatisztikán felül az összefüggéseket is vizsgáltuk (chi<sup>2</sup>-próba), melyeket grafikus módon is ábrázoltunk. Az eredmények azt támasztják alá, hogy a fiatal felnőttek körében igen sokan végeznek szabadidős sporttevékenységet valamilyen rendszerességgel (75,5%). Amikor összehasonlítottuk a magyar és román válaszadók sportmotivációs eredményeit, szignifikáns eltérést kaptunk, az egészség, a külső megjelenés, a boldogság, az önmegvalósítás és a szórakoztató tevékenység tekintetében, amelyek a magyar válaszadók esetében rendre fontosabbak voltak a sportolásra való motivációban, mint a román fiatalok esetében (p &lt; 0,05). A motivációkutatások segíthetnek bennünket abban is, hogy a fiatalokat hogyan szólítsuk meg, milyen üzeneteket küldjünk annak érdekében, hogy bevonjuk őket, és motiváljuk őket a szabadidősportban való részvételre</em></p> Antonia Kinczel Nóra Laoues-Czimbalmos Anetta Müller Copyright (c) 2020 Szerzők 2020-12-10 2020-12-10 10 2 97–116 97–116 10.33032/acr.2480 Fitneszszolgáltatók marketingtevékenysége az Észak-Alföld régióban https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2481 <p><em>A fitneszszolgáltatások alkalmasak a mozgásszegény életmód kompenzálására, ezért napjainkban megnövekedtek az ezek keresletét, fogyasztói motivációját elemző írások.&nbsp; A kínálat is kutatott terület, ahol elsősorban a szolgáltatás minőségével kapcsolatban vizsgálódtak a kutatók. Kevés kutatás ír a fitnesztermeket üzemeltető cégek vállalkozási tevékenységéről. Kutatásunkban az Észak-Alföld régióban működő fitneszszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások (N = 31) vállalkozási tevékenységének feltérképezésére vállalkozunk. Jelen tanulmányban azt mutatjuk be, hogy a fitnesztermek üzemeltetői mennyire vélik fontosnak a marketingmix elemeinek tudatos alkalmazását. Az eredmények igazolják, hogy a szolgáltatók követik a trendeket, melyeket megjelenítenek a termékfejlesztésben. Így a trendekhez igazított kínálatfejlesztés a szolgáltatók marketingtevékenységének egyik meghatározó eleme. A kínálat kialakításakor a szolgáltatók olyan kiegészítő szolgáltatásokat (pl. wellnesskínálati elemek) is megcéloznak, melyek hatékony módon egészítik ki a különböző edzésformákat, egyben biztosítják a regenerációt. A szolgáltatásfejlesztés a változó igényeknek való megfelelésre, az egyediségre való törekvésre is fókuszál, amely piaci előnyt eredményezhet, hozzájárulva a versenyképesség növeléséhez. Árképzésükre az árelfogadó stratégia és a versenytársakhoz igazított árképzés a jellemző. Promóciós tevékenységükben és az értékesítésben előnyben részesítik az onlinemarketing-eszközöket.</em></p> Anetta Müller Zoltán Gabnai Éva Bácsné Bába Christa Sára Pfau Éva Judit Bartha Anikó Molnár Károly Pető Copyright (c) 2020 Szerzők 2020-12-10 2020-12-10 10 2 117–136 117–136 10.33032/acr.2481 Egyes UEFA 4-es kategóriájú labdarúgó-stadionok környezetvédelmi törekvései https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2482 <p><em>Az elmúlt mintegy két évtizedben a sportszektor – elsősorban nemzetközi viszonylatban – egyre nagyobb és fokozódó figyelmet fordított a környezetvédelem, majd az ezt integráló fenntarthatóság kérdéskörének megértésére és főként az ezzel kapcsolatos gyakorlati tennivalókra. </em><em>A sportszektor környezeti szempontú vizsgálatainak egyik népszerű területe a stadionok/arénák környezetbarát építése, üzemeltetése, hiszen napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a grandiózus sportlétesítmények, amelyek a sporteseményeken kívül kisebb-nagyobb rendezvényeknek is otthont adhatnak. </em><em>Jelen tanulmány célja, hogy három UEFA 4-es kategóriájú labdarúgó-stadion környezetbarát intézkedéseit ismertesse. A stadionok – Emirates Stadion; Signal Iduna Park, Johan Cruyff Arena (korábban Amsterdam Arena) – vizsgálata során kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan integrálódhatnak a környezetvédelmi erőfeszítések, zöld intézkedések egy-egy sportlétesítmény kivitelezésébe, üzemeltetésébe.</em></p> Kinga Ráthonyi-Odor Gergely Ráthonyi Copyright (c) 2020 Szerzők 2020-12-10 2020-12-10 10 2 137–155 137–155 10.33032/acr.2482 Egyetemi hallgatók aktív sportfogyasztási szokásainak vizsgálata https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2483 <p><em>A Debreceni Egyetem hallgatóinak aktív sportfogyasztási szokásainak vizsgálatát több szempontból is hasznosnak tartom. Ezen terület feltérképezésével hatékonyabbá válhatnak a fizikai aktivitás növelését célzó intézkedések, így a kínálati oldal összetevőinek meghatározása. A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar speciális helyzetben van a többi karhoz képest. A hajdúböszörményi telephely és a hallgatók szociokulturális háttere egyaránt indokolttá teszi a helyi sajátosságok figyelembe vételét.&nbsp;</em><em>Kérdőíves kutatást alkalmaztam (N = 338). Elemeztem, hogy a hallgatók fizikai aktivitását a különböző szociodemográfiai, kulturális és ökonómiai tényezők milyen mértékben befolyásolják. Elmondhatom, hogy a jövedelemtényező a rangsor közepén foglal helyet. A jövedelmi viszonyokra jellemzőek a hallgatók közti nagy különbségek. A hallgatókat alacsony ráfordítási hajlandóság jellemzi a fizikai aktivitással összefüggésben. Az iskolai végzettség és a sporttevékenységekhez kapcsolódó havi kiadások között nem találtam szignifikáns kapcsolatot. A kutatás során vizsgáltam, hogy milyen jellegű sporttevékenységért hajlandók fizetni a hallgatók. Előkelő helyet foglal el a túrázás, illetve a „divatos edzésmódszerekként” aposztrofált tevékenységek (aerobik, zumba, spinning, jumping fitness, nordic walking, crossfit, jóga). A havonta megszerzett jövedelem és a sportfogyasztás közti kapcsolatot elemezve két esetben tapasztaltam szignifikáns összefüggést: a konditerem és a „divatos edzésmódszerek” bérleteinek vásárlása során.</em></p> Zoltán Szerdahelyi Copyright (c) 2020 Szerző 2020-12-10 2020-12-10 10 2 157–169 157–169 10.33032/acr.2483 Tudásmenedzsment-eszközök alkalmazásához társított attitűdök https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2484 <p><em>A humán tőke és a szervezeti tudás értéket képvisel napjainkban, így sikeres menedzselésük versenyelőnyt jelent a vállalatok számára. A hagyományos HR-funkciók kiszélesedése és fejlődése generálta az igényt a szervezeti tudás felismerésére, rögzítésére, tárolására, hozzáférhetőségének megteremtésére és megosztására. Az emberi erőforrások fejlesztéséhez három nagyobb funkciót kapcsolunk, ezek a tehetségmenedzsment, karriermenedzsment és tudásmenedzsment. A területek között lévő összhang segíti a humán erőforrások megtartását és a tudásfolyamatok hatékonyságát. A vállalati oldalon megjelenő tudásátadás eredményességére több tényező is hatással lehet, például a küldő és fogadó fél közötti kapcsolat jellege, a tudás használhatósága, különlegessége, a csatorna, amelyen áramlik és az alkalmazott eszközök. A kutatás központjában azok az eszközök és folyamatok állnak, melyek segítik a tudás megosztását a szervezetekben. A vizsgálat során készített interjúk és kérdőív alapján mind a mintában előforduló ’best practice’-ek, mind a tudásátadásban megjelenő eszközök elemzése megtörtént. Az eredmények elősegíthetik a tudásmenedzsmentből fakadó előnyök ismeretét, mely célkitűzésként szolgálhat olyan vállalatoknak, amelyek korábban nem használtak tudásmenedzsmentet, vagy használtak, de azt nem érezték hatékonynak. A globalizáció, a technológiai fejlődés és az innováció indukálja a humán tőkébe és a szellemi tőkébe való befektetést.</em></p> Réka Szondi Copyright (c) 2020 Szerző 2020-12-10 2020-12-10 10 2 171–187 171–187 10.33032/acr.2484 A testkép megítélése a rendszeres sporttevékenységet végzők körében https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2485 <p><em>A testkép és az énkép viszonyulásának vizsgálata a szakirodalomban ismert és kutatott folyamat, de különösen a sportolók esetében csak az utóbbi évtizedben kapott nagyobb hangsúlyt. Jelen munkánkban a rendszeres sporttevékenységet végzők attitűdjeit elsősorban a testkép megítélésére, a sport jellegű tevékenység módjára és formájára koncentrálva vizsgáljuk. A kapcsolódó szakirodalom rövid áttekintése mellett saját primer kutatásunk eredményeit is bemutatjuk. Primer kutatásunkba olyan személyek kerültek bevonásra, akik rendszeres sporttevékenységet folytatnak, azaz legalább heti egy alkalommal sportolnak, önszántukból. Papíralapú és online kérdőíves megkérdezést alkalmaztunk, melynek során a megkérdezettek attitűdjeire koncentráltunk elsődlegesen. A minta elemszáma 737 fő. Kutatásunk során megállapítottuk, hogy a szubjektíven érzékelt „normál” testalkat kategóriája egyre feljebb tolódik, és egyre inkább elfogadottá válik a túlsúly társadalmi megítélése. A fogyasztói társadalom által bemutatott ideális testképek következtében a vékony testalkatúak vastagabbak, az erősebb alkattal rendelkezők vékonyabbak szeretnének lenni, vagyis máris fennáll egy olyan társadalmi probléma, amely gyakorta csak a fogyasztó, sportoló fejében létezik. Ez a jelenség alapvetően megalapozhatja az étrend-kiegészítők térnyerését, hiszen ezek gyártói minden szegmentumnak kínálnak megoldást a valós vagy vélt problémájuk megoldására</em></p> Róbert Sándor Szűcs Éva Pólya Zoltán Szakály Copyright (c) 2020 Szerzők 2020-12-10 2020-12-10 10 2 189–207 189–207 10.33032/acr.2485 Versenyképesség és innováció https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2486 <p>A versenyképesség és az innováció a közgazdaságtudomány kulcsfogalmai, de definiálásuk nehéz és sok tekintetben vitatható. A versenyképességet számos szerző elemezte, mely szerzők egyetértenek abban, hogy egyetemesen elfogadható meghatározás máig sincs. A világban ma már globális versenyről beszélhetünk. Napjainkban ebben a versenyben a tartós vállalati versenyelőnyök többsége az innovációs készségből, a tudásteremtésből és tudástranszferből ered. Tanulmányomnak fontos része Magyarország versenyképességének bemutatása a WEF 12 pillérének megfelelően a változások trendjének bemutatásával. A tendenciát tekintve 2007 és 2017 között helyezéseink általában romlók, biztató változások csak az utóbbi években vannak. A humánerőforrás minőségi fejlesztése nélkülözhetetlen a sikerhez. Magyarország csak a tudásalapú társadalom fejlődési pályáján lehet sikeres.</p> <p>&nbsp;</p> Andrea Vajda Copyright (c) 2020 Szerző 2020-12-10 2020-12-10 10 2 209–222 209–222 10.33032/acr.2486 Teljes lapszám https://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2488 <p>-</p> A szerk. Copyright (c) 2020 Acta Carolus Robertus 2020-12-10 2020-12-10 10 2