[1]
Sturaro, E. 2010. Livestock systems and environment on the Alps. Acta Agraria Kaposváriensis. 14, 2 (febr. 2010), 23–31.