Az L-valin kiegészítés hatása a pecsenyecsirkék élősúlyára (1−28 napos életkor között)

Szerzők

  • Gábor Gyurcsó
  • Tamás Tóth
  • János Fábián
  • János Tossenberger

Kulcsszavak:

valin, brojler, súlygyarapodás, takarmányértékesítés

Absztrakt

A legújabb irodalmi adatok szerint a brojlerek esetében a valin tekintendő a negyedik limitáló aminosavnak (Corrent, 2009). Ebből adódóan szükségesnek látszik olyan kísérletek beállítása, amelyek eredményei hozzájárulnak a nagy teljesítményre képes brojlerek valin szükségletének pontosításához. Kísérletünkben arra kerestük a választ, hogy a takarmányok valin kiegészítése milyen hatással van a brojlercsirkék súlygyarapodásra, takarmányfelvételére és takarmány-értékesítésére. A kísérletet 1600, Ross-308-as kakasokkal végezztük el, 5 ismétlésben (320 állat/kezelés). A madarak az 1−14. életnap között indító, a 15−-28. életnap között pedig nevelő takarmányt fogyasztottak. A kontroll és kísérleti takarmánykeverékek kukorica-szójadara alapúak voltak. Az indítótápokat 0−0.91−1.82−2.73−3.63 g/kg mennyiségben, a nevelőtápokat pedig 0−0.82−1.63−2.44−3.26 g/kg mennyiségben kristályos L-valinnal egészítettük ki. Az állatokat az 1, a 14. és a 28. életnapon egyedileg mérlegeltük. A madarak takarmányfelvételét fülkénként (40 madár/fülke) mértük. A kísérleti adatokat variancia analízissel elemeztük. Szignifikáns hatás esetén az egyes kezelések közötti eltérések statisztikai megbízhatóságát Tukey teszttel ellenőriztük (SAS, 2004). Az elvégzett kísérlet eredményei szerint a kristályos L-valin kiegészítésnek az indítótáp etetésének időszakában nincs szignifikáns hatása a madarak súlygyarapodásra (P≥0,05). A nevelőszakasz végén (28. életnap) az alacsonyabb valin kiegészítések (0,82 ill. 1,63 g/kg takarmány) nem, a nagyobb valin dózisok (2,44 ill. 3,26 g/kg takarmány) viszont statisztikailag igazolhatóan (P≤0,05) növelték a madarak testsúlyát. A brojlerek takarmányfelvételére és takarmányértékesítésére a kezeléseknek nem volt szignifikáns hatása (P≥0,05). Adataink arra hívják fel a figyelmet, hogy a pecsenyecsirkék teljesítményére a takarmányok valintartalmának hatása van, amit további vizsgálatokban célszerű lenne tisztázni.

##submission.downloads##

Megjelent

2011-02-15

Hogyan kell idézni

Gyurcsó, G., Tóth, T., Fábián, J., & Tossenberger, J. (2011). Az L-valin kiegészítés hatása a pecsenyecsirkék élősúlyára (1−28 napos életkor között). Acta Agraria Kaposváriensis, 15(2), 71–78. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/2043

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>