Monte-Carlo szimuláció alkalmazása a sertéstelepi technológia kockázatelemzésében

Szerzők

  • Szilvia Szőke
  • Lajos Nagy
  • Péter Balogh

Kulcsszavak:

Monte-carlo szimuláció, kockázatelemzés, sertéstelepi technológia

Absztrakt

Vizsgálatainkat egy 1 100 tenyészkocás sertéstelep adatai alapján végeztük. Célunk a telep 2009 évi működésének és várható eredményeinek szimulációval történő vizsgálata. A szaporulatot befolyásoló tényezőkre koncentráltunk, a modell input adatai a termékenyítési, elhullási és fialási mutatók; ezek alapján elemeztük a költségeket és a jövedelem értékeket, mint a modell output adatait. A modellben rögzítettük a befolyásoló változókat, illetve lehetséges intervallumaikat, valószínűségi eloszlásaikat, valamint a változók közötti kapcsolatokat. A változók adott intervallumbeli és eloszlás szerinti értékeit véletlenszám-generátorral képeztük. A számítógépes szimulációkat az @Risk (Palisade Corporation) szoftverrel végeztük. Eredményeink alapján a fajlagos jövedelem közepesen szoros kapcsolatban állt a hízó értékesítési árral (Spearmann féle rangkorrelációs együttható: 0,585), míg legszorosabb kapcsolatban a takarmány (táp) egységárak álltak (- 0,73 – -0,76). A szimulációban alkalmazott input változók mellett a telepi összes költség átlagosan 905 millió forint volt a 10 000 szimulációs futás után. A sertéstelep lehetséges bevételeinek átlaga 1005 millió forint, a telepi összes jövedelemre átlag 101 millió forint adódott. Annak a valószínűsége, hogy veszteséges a telep működése – modellünk fent említett beállításai mellett – 13,02% lett.

##submission.downloads##

Megjelent

2010-02-15

Hogyan kell idézni

Szőke, S., Nagy, L., & Balogh, P. (2010). Monte-Carlo szimuláció alkalmazása a sertéstelepi technológia kockázatelemzésében. Acta Agraria Kaposváriensis, 14(3), 183–194. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1983