Korszerű anyajuh-nyilvántartás és értékelés hústermelő gazdaságokban

Szerzők

  • Balázs Rajczi
  • Gyula Toldi
  • Erika Hornné Temesvári

Kulcsszavak:

juhágazat, elektronikus nyilvántartás, szelekció

Absztrakt

Napjaink folyamatosan fejlődő informatikai háttere lehetőséget nyújt a nagyállattartók számára, hogy az amúgy is egyre szigorodó egyed-nyilvántartási kötelezettségeiket ne átláthatatlan „papír rengetegekbe”, hanem egyszerűen és gyorsan kezelhető elektronikus adatbázisokban vezessék. A korszerűsítés igénye gazdasági nagyállatfajaink közül leginkább a juhászatok esetében merül fel, hiszen minden szempontból ez az ágazat mondható a legextenzívebbnek. A fejlesztés folyamatának elősegítése érdekében kezdtük meg közös munkánkat egy, a Zselicségben található juhtenyésztő gazdaságban. Sikerült létrehoznunk egy olyan könnyen kezelhető számítógépes nyilvántartást, amely egyszerűen és gyorsan kezelhető, ugyanakkor kellően részletes és átlátható. Kidolgoztunk továbbá a tenyészállatok halmozott teljesítményének értékelésére egy olyan szelekciós indexet, melyben a gazdaság számára fontos értékmérő tulajdonságok, jelentőségüknek megfelelő súllyal vehetők számításba. A tenyészállatok szelekciós index alapján történő rangsorolása lehetővé teszi a legjobb termelésű anyák kiválogatását, valamint biztosítja, hogy nőivarú bárányaik továbbtenyésztésre történő kiválasztása gyorsan és megbízhatóan történjen. Az alkalmazott eljárás ezen túlmenően megkönnyíti a gyenge termelésű egyedek selejtezését is. Annak ellenére, hogy a létrehozott nyilvántartás megfelel a korszerű anyajuh-nyilvántartási rendszerekkel szemben támasztott alapvető követelményeknek, még további informatikai fejlesztést igényel, továbbá ahhoz, hogy az anyajuhok besorolása és ez által a tenyészkiválasztás még pontosabb legyen, a szelekciós index is továbbfejlesztendő. Egyébiránt az értékelési rendszer jól adaptálható a különböző gazdaságok esetlegesen eltérő igényeihez, mivel tetszés szerint változtathatók a figyelembe vett mutatószámok súlyozási értékei, valamint kiegészíthetők más értékmérő tulajdonságokkal is.

##submission.downloads##

Megjelent

2006-02-15

Hogyan kell idézni

Rajczi, B., Toldi, G., & Hornné Temesvári, E. (2006). Korszerű anyajuh-nyilvántartás és értékelés hústermelő gazdaságokban. Acta Agraria Kaposváriensis, 10(3), 309–314. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1857

Folyóirat szám

Rovat

Hallgatók közleményei

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei