A mezőgazdasági vadkárt meghatározó tényezők vizsgálata a SEFAG Zrt. területén

Szerzők

  • Edit Elblinger
  • Gyula Varga
  • Anna Klingné Takács
  • Róbert Barna

Kulcsszavak:

vadkár, gímszarvas, vaddisznó

Absztrakt

A vadgazdálkodás egyik legnagyobb problémája a nagy kiadásokat jelentő vadkár, amely 1994 óta országos szinten nő. Az elmúlt vadászati évben az országosan kifizetett összes vadkár több mint 1,6 milliárd Ft volt. Ennek közel 10%-át fizette Somogy megye legnagyobb vadgazdálkodója a SEFAG Zrt. Több irodalmi forrás szerint az erdei- és mezőgazdasági kár oka a túlszaporodott szarvas- és vaddisznóállomány. Ennek ellenére feltételezhető, hogy a vadkárt más tényezők is befolyásolják. Ezek vizsgálatát tűztük ki célul, a statisztika és az operáció kutatás módszereinek segítségével a SEFAG Zrt. Kaposvári és Zselici erdészeténél. Mindkét erdészetnél nőtt a vadkár összege, az esetek száma és a vadkár által kiesett termény mennyisége. A károsított parcellák mennyisége azonban a Kaposvári Erdészet esetében csökkenő tendenciát mutat. A vadkár esetek és a vadkár összege között szoros összefüggés van. Az egy hektárra vetített vadkár (q/ha, Ft/ha) a Kaposvári Erdészetnél nőtt, míg a Zselicinél csökkenő tendenciát mutat. A parcellaméret nagyságát vizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy a vadkár esetek többsége az 5 hektárnál kisebb területekre esik, míg a vadkár összege és a kiesett termés mennyisége – erdészettől függően – a 10 hektár feletti területeken a legnagyobb. A parcellák nagysága az esetek számával ellentétes kapcsolatban van, a vadkár összegével közepes, míg a kiesett termény mennyiségével gyenge ellentétes kapcsolatot mutat.

##submission.downloads##

Megjelent

2006-02-15

Hogyan kell idézni

Elblinger, E., Varga, G., Klingné Takács, A., & Barna, R. (2006). A mezőgazdasági vadkárt meghatározó tényezők vizsgálata a SEFAG Zrt. területén. Acta Agraria Kaposváriensis, 10(3), 295–306. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1856

Folyóirat szám

Rovat

Hallgatók közleményei

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei