eLearning a katonai felsőoktatásban - tapasztalatok, feladatok

Szerzők

  • Miklós Vörös

Kulcsszavak:

információs és kommunikációs technológia, elektronikus oktatás, távoktatás, elektronikus tananyag

Absztrakt

A Magyar Honvédség (MH) immár több mint egy évtizedes átalakítási folyamata még mindig nem ért a végéhez, ugyanakkor a NATO tagjaként az információs társadalom színvonalán álló hadseregekkel történő együttműködés a követelmény. Fel kell készülni elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt a sokoldalúságra, a kreativitásra, a folyamatos önfejlődés igényére, a tanulásra és az információs és kommunikációs technológia nyújtotta lehetőségek kihasználására. Az előrelépést az információs és kommunikációs technológia (IKT) robbanásszerű fejlődése által kínált új lehetőségekre, valamint a távoktatás módszertani fejlődésére alapozott távoktatási rendszer kialakítása jelentheti (Siposné, 2004). A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a távoktatás szervezeti keretei kialakulóban vannak. Az oktatók és a hallgatók körében végzett felmérések adatai megerősítették az önképzés szerepének, továbbá a korszerű információs és kommunikációs eszközök és az elektronikus tananyagok jelentőségének növekedését bizonyító tapasztalatokat.

##submission.downloads##

Megjelent

2006-02-15

Hogyan kell idézni

Vörös, M. (2006). eLearning a katonai felsőoktatásban - tapasztalatok, feladatok. Acta Agraria Kaposváriensis, 10(3), 33–45. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1824