Egy pajzsmirigy scintigráfiás leletek diktálására alkalmas rendszer technológiai háttere

Szerzők

  • András Kocsor
  • András Bánhalmi
  • Dénes Paczolay

Kulcsszavak:

folyamatos automatikus beszédfelismerés, diktáló rendszer, HMM, Rejtett Markov Modell, MSD, morfoszintaktikai leíró nyelvi modell, akusztikai modell, N-gram

Absztrakt

Az automatikus beszédfelismerési technológiák jelentős fejlődésével számos adminisztrációt megkövetelő szakmában megfogalmazott az igény az ún. beszédalapú dokumentálásra. Különösen igaz ez az orvosi vizsgálati eredmények rögzítésére, amely folyamat felgyorsítása különösen nagy jelentőséggel bír. Kisebb és speciális nyelvi tulajdonságokkal rendelkező nyelvekre egyenlőre nagyon kevés orvosi diktáló szoftver látott ez idáig napvilágot, amely többek között a nyelvi sajátosságokon túl a magas fejlesztési költségeknek tudható be. Szegeden kifejlesztettünk egy magyar nyelv automatikus felismerésére alkalmas magmodult, amelyre különböző speciális diktáló rendszer építhető. A magmodul tartalmazza az un. akusztikai modellt, amely alkalmas a magyar nyelv fonéma készletének felismerésére és reprezentatív módon történő modellezésére. A modell felépítése két egymástól relevánsan eltérő megközelítést alkalmaztunk. Az egyik a beszédfelismerés közismert és gyakran alkalmazott Rejtett Markov Modell, a másik pedig a Szegeden kifejlesztett újszerű sztohasztikus szegmentális megközelítés. Mindkét modell felépítéséhez egy nagyméretű, 500 beszélőt tartalmazó beszédkorpuszt használtunk fel, majd teszt adatbázisokban összehasonlítottuk a modulok teljesítményét. A magmodul mellé - a kifejlesztett módszerek alkalmazhatóságát bizonyítandó - kiépítettünk egy Windows-os környezetben használható pajzsmirigy scintigráfiás leletek diktálására alkalmas nyelvi modult, amelyet 9231 írott pajzsmirigy lelet és több mint 2500 szóalak alapján építettünk fel. Ismertetjük a kifejlesztett pajzsmirigydiktáló-rendszer felépítését, az épített nyelvi és akusztikai modellek technikájának a modellek hatékonyságát jellemző teszteredményeket, továbbá kitérünk a program felhasználási lehetőségeinek és technikájának különböző aspektusaira is.

##submission.downloads##

Megjelent

2006-02-15

Hogyan kell idézni

Kocsor, A., Bánhalmi, A., & Paczolay, D. (2006). Egy pajzsmirigy scintigráfiás leletek diktálására alkalmas rendszer technológiai háttere. Acta Agraria Kaposváriensis, 10(1), 113–128. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1764