Szakértő szoftverágens a diszlexia lehetőségének megállapítására

Szerzők

  • Ágnes Werner Starkné
  • Ágnes Vathy Fogarassyné
  • Ádám Csoma

Kulcsszavak:

szoftverágens, mesterséges intelligencia, diszlexia

Absztrakt

A történelem kezdetétől fogva elbűvöli az embereket a nem humán eredetű ágensek ötlete. Maga a fogalom, mint android, humanoid, robot stb. áthatják kultúránkat, formálják tudatalattinkat, attól függően, hogy épp melyik szoftverágenst észleljük. Mindennapi értelemben egy szoftverágenstől azt várjuk, hogy valaki helyett végrehajtson egy bizonyos feladatot, amelyre felhatalmazták. Az ágenstől elvárjuk, hogy képes legyen egy átfogó szaktudás kifejtésére úgy, hogy számításba veszi a felhasználó és a szituáció sajátosságait is. A cikk alapvető célja, hogy bemutassa, hogyan lehet korszerű eszköz segítségével olyan szakértő szoftverágenst építeni, amely egy olyan diszfunkció korai felderítésében segíthet, amely igen sok kisgyermek esetében tapasztalható ma Magyarországon, ez a betegség a diszlexia. A szakértő ágens kialakítása során nagy gondot kellett fordítani arra, hogy a rendszer jövőbeni feltételezett használói nem feltétlenül számítástechnikai szakterületen dolgoznak, hanem a vizsgálat szempontjából fontos korosztállyal, az elsőosztályosokkal foglalkoznak. Továbbá kihívást jelentett az is, hogy olyan diszlexia-veszélyeztetettségi területeket találjunk, amelyek vizsgálatakor nem szükséges a gyermek közvetlen, aktív részvétele, hanem a gyermek mindennapi szokásait figyelve válaszolhatóak meg a kialakított témacsoportokban feltett kérdések. Tizenegy megfigyelési terület került definiálásra, amelyekhez különböző kérdéscsoportokat rendeltünk. A területeket többszörös normalizálással tettünk összehasonlíthatóvá, így az értékelés utáni következtetés konzekvenssé vált. A rendszer meghatározza azon területeket, amelyeknél a vizsgált gyermek készségeinek kialakultsága nem megfelelő. Ezen területi készségek meglétéből vagy nem létéből lehet meghatározni, hogy a gyermek diszlexia-veszélyeztetett lehet-e avagy sem. A teszt az értékelés során felhívhatja a figyelmet a gyermek esetleges téri tájékozódási zavarára, vizualmotoros-koordinációs zavarára, motoros-koordinációs zavarára, figyelem-, emlékezet zavarára, általános képességeinek elmaradására, beszédfejlődésének megkésésére, rossz olvasási technikájára, illetve megadhatja még azon területeket, ahol a jövőben jobban oda kell figyelni a gyermek készségeinek fejlődése folyamán.

##submission.downloads##

Megjelent

2006-02-15

Hogyan kell idézni

Starkné, Ágnes W., Fogarassyné, Ágnes V., & Csoma, Ádám. (2006). Szakértő szoftverágens a diszlexia lehetőségének megállapítására. Acta Agraria Kaposváriensis, 10(1), 65–82. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1759