Két herbicid és egy inszekticid méreg hatásának vizsgálata madár embriókban

Szerzők

  • Mihály Keserű
  • Viktória Komlósi
  • János Mink
  • Tibor Fáncsi
  • Rita Szabó
  • Éva Juhász
  • Judit Tavaszi
  • László Várnagy

Kulcsszavak:

tyúk embrió, peszticid, fejlődési rendellenesség

Absztrakt

Vizsgálatunk arra irányult, hogy a növényvédelemben széles körben alkalmazott három peszticid, a BI 58 EC, a Dual Gold 960 EC és a Stomp 330 EC esetleges egyedi embriókárosító hatását feltárjuk. A toxikológiai vizsgálat során két különböző – injektálásos vagy bemerítéses – módot alkalmaztunk. A tyúktojások kezelését a keltetés megkezdésének napján (0. nap) végeztük. A feldolgozás két eltérő időszakban történt a kísérlet során. Az embriók egy részéből a keltetés 2. és 3. napján tartós preparátumot készítettünk a korai fejlődési stádium vizsgálatára. A többi tojást a kelés előtt két nappal, a keltetés 19. napján dolgoztuk fel az alábbiak alapján: 1. szövettani feldolgozás céljára mintát vettünk a májból és a hosszú nyakizomból; 2. az embriók csontvázrendszerében az esetlegesen előforduló fejlődési rendellenességek kimutatására festési eljárást alkalmaztunk; 3. FTIR és FT-Raman spektroszkópiai módszerekkel történő feldolgozás céljára szövettani mintát vettünk a májból és az agyvelőből. A szövettani feldolgozás során anyaghatásra utaló elváltozást nem tapasztaltunk egyik kezelési módnál sem. A korai fejlődési stádium vizsgálatakor az injektálásos kezelésben a legtöbb anomáliát a Stomp 330 EC eredményezte. A bemerítéses eljárásnál a rendellenességek azonos számban jelentkeztek mindhárom peszticid esetében. Az elváltozások a vérgyűrű megjelenése, az érhálózat, valamint a test fejlődésbeli elmaradása voltak. Az általunk alkalmazott csontvázfestési eljárás a Stomp 330 EC-vel, illetve a desztillált vízzel kezelt csoportban mutatott ki nagyobb számú fejlődési rendellenességet az injektált csoportban. A bemerítésnél a Dual Gold 960 EC eredményezte a fejlődési eltérések legnagyobb arányát; melyek hibás láb, enyhén görbült nyak és növekedési retardáció voltak. FTIR és FT-Raman spektroszkópiai módszerekkel történt előzetes feldolgozás után elmondható, hogy a Dual Gold 960 EC típusú növényvédő szer molekuláris szinten elváltozásokat okozott a csirke embriók máj, illetve agy szövetében.

##submission.downloads##

Megjelent

2005-02-15

Hogyan kell idézni

Keserű, M., Komlósi, V., Mink, J., Fáncsi, T., Szabó, R., Juhász, Éva, Tavaszi, J., & Várnagy, L. (2005). Két herbicid és egy inszekticid méreg hatásának vizsgálata madár embriókban. Acta Agraria Kaposváriensis, 9(3), 26–37. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1749