A termékenyítési mélység és az ellési arány közötti összefüggés vizsgálata jerkék, egyszer és többször ellett anyajuhokban

Szerzők

  • Tamás Szabados
  • Elemér Gergátz
  • Emőke Vitinger
  • Zsolt Tasi
  • Erzsébet Gyökér

Kulcsszavak:

juh, mesterséges termékenyítés, transzcervikális, termékenyítési mélység, ellési arány

Absztrakt

Cervicouterinális inszeminálások során egy helikoid típusú katéter cervixbe vezethetőségének mértékét vizsgáltuk juhokban, a tenyésztési szezonban. A kísérletek során
− a katéter cervixbe vezethetőségének mértékét jerkékben, egyszer és többször ellett anyajuhokban,
− a behatolási mélységben adódó különbségeket a délelőtti és a délutáni termékenyítések során,
− a termékenyítési mélységet az ellett és nem ellett anyákban,
− a termékenyítési mélység és az ellési arány közötti összefüggést vizsgáltuk.
204 lacaune jerkét, 215 egyszer és 227 többször elett anyajuhot termékenyítettünk 2-4ºC-ra hűtött, hígított, rövid időre tartósított kosspermával. A termékenyítéseket módosított Milovanov-féle katéterrel végeztük. A katéter cervixbe vezethetőségének mértéke jerkék, egyszer, illetve többször ellett anyák között szignifikánsan eltért (P<0,01). Ugyancsak szignifikánsan különbözött (P<0,01) a termékenyítési mélység az ellett és nem ellett állatok között. A délelőtti és a délutáni termékenyítések során kapott behatolási mélységek között azonban nem kaptunk szignifikáns eltérést. Az adatok elemzése alapján megállapítható, hogy 2-4ºC-ra hűtött, hígított kossperma használatakor a megfelelő termékenyítési eredmények eléréséhez mélycervikális spermadeponációra kell törekedni.

##submission.downloads##

Megjelent

2005-02-15

Hogyan kell idézni

Szabados, T., Gergátz, E., Vitinger, E., Tasi, Z., & Gyökér, E. (2005). A termékenyítési mélység és az ellési arány közötti összefüggés vizsgálata jerkék, egyszer és többször ellett anyajuhokban. Acta Agraria Kaposváriensis, 9(1), 41–49. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1731