Második világháborús objektum és esemény-rekonstrukció

Szerzők

  • Attila Juhász
  • Balázs Mihályi

Kulcsszavak:

térinformatika, hadtörténelem, objektumrekonstrukció, Attila-vonal, archív adatforrás

Absztrakt

A térinformatika alkalmazása a humán területeken is mind szélesebb körben figyelhető meg. Erre mutatunk be példát, amikor is hadtörténeti rekonstrukció során használtuk ki a térinformatikai rendszerek nyújtotta lehetőségeket. Az objektum és esemény-rekonstrukció tárgyát, a fővárost a II. világháborúban védő Attila-vonal jelentette. A védelmi vonal ezidáig csak igen felületesen került feldolgozásra. Csupán rövid leírásokkal és vázlatokkal találkozhat a kutató. Célunk részletes és megbízható hadtörténeti rekonstrukció létrehozása volt, melyhez tökéletesen fel tudtuk használni a térinformatikát. A rekonstrukció széleskörű kutatómunkát igényelt, különös tekintettel az archív adatforrások vizsgálatára. A munkafolyamat három jól elkülöníthető lépésre bontható: a korabeli környezet, az erődítési objektumok és az események rekonstruálása. A felhasznált adatforrások tárháza igen széles. Levéltári, könyvtári dokumentumok, térképek, légi fényképek, terepi mérések és szemtanúk visszaemlékezései alapján készült el a térinformációs adatrendszer. A térinformatika használatának számtalan előnye volt. A legfontosabb a különböző minőségű és nagy számú információk egységes rendszerben való kezelése. A létrehozott adatbázis egyfajta referencia-rendszerként használható a későbbi kutatásokhoz, illetve a további erődítés elemek azonosításához. Különböző vizsgálatok, elemzések hajthatók végre térinformatika segítségével, valamint lehetőséget nyújt az összegyűjtött információk digitális archiválására is. Végül szélesebb körű publikációt tesz lehetővé. Jövőbeli céljaink között szerepel az ország korabeli védelmi rendszerének további feldolgozása és az Attila-vonal újabb kutatása is.

##submission.downloads##

Megjelent

2004-02-15

Hogyan kell idézni

Juhász, A., & Mihályi, B. (2004). Második világháborús objektum és esemény-rekonstrukció. Acta Agraria Kaposváriensis, 8(3), 35–60. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1714