Az Észak-Hanság termőhelyi viszonyainak modellezése „fuzzy”-klasszifikáció és GIS eszközök felhasználásával

Szerzők

  • Gábor Illés
  • Gábor Kovács
  • Bálint Heil
  • András Bidló

Kulcsszavak:

fuzzy talaj osztályozás, térbeli modellezés, többváltozós regresszió, térinformatika

Absztrakt

Ebben a cikkben az Észak-Hanság termőhelyi viszonyainak modellezésére irányuló kutatá- sunk első eredményeit tárgyaljuk. Abból az alapfeltevésből kiindulva, hogy a környezeti tényezők bonyolult kölcsönhatásokon keresztül irányítják a talajfejlődés folyamatát, megpróbáltuk kiválogatni a talaj-környezet rendszer kulcstényezőit, hogy segítségükkel a vizsgálati terület minden pontján modellezhessük a talajparaméterek értékeit. Fuzzyklasszifikációs eljárással határoztuk meg a főbb talajtípusokat és azok centrális értékeit mind a környezeti változók, mind a talajjellemzők tekintetében. Ezután, egyfajta maximális bekerülési valószínűségi mérőszám segítségével talajtípusokba soroltuk a területet 20×20 méteres felbontásban ábrázoló pixeleket. Végül, osztályonként alkalmazott többváltozós regressziós egyenletekkel határoztuk meg a talaj jellemzők értékeit.

##submission.downloads##

Megjelent

2003-02-15

Hogyan kell idézni

Illés, G., Kovács, G., Heil, B., & Bidló, A. (2003). Az Észak-Hanság termőhelyi viszonyainak modellezése „fuzzy”-klasszifikáció és GIS eszközök felhasználásával. Acta Agraria Kaposváriensis, 7(3), 119–133. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1670