Molekulatömeg-eloszlás tervezése élő polimerizációs reakciónál

Szerzők

  • Eszter Farkas
  • Zsolt Meszéna

Kulcsszavak:

molekulatömeg-eloszlás, tervezés, monodiszperz láncnövekedés módszere

Absztrakt

A műanyagok fizikai és kémiai tulajdonságát döntően befolyásolja, hogy milyen molekulatömegű láncokból épülnek fel, és ezek a láncok egymáshoz viszonyítva milyen mennyiségben vannak jelen. Ezért fontosak a molekulatömeg-eloszlás meghatározására irányuló számítások. Munkánk során a monodiszperz láncnövekedés módszerét használva élő anionos polimerizációt modelleztünk, amely - ideális esetben - egy pillanatszerű iniciálási reakcióból és egy láncnövekedési lépésből áll. Az alkalmazott módszer speciálisan élő polimerizációk molekulatömeg-eloszlásának számítására és tervezésére szolgál. Az u.n. konvolúciós módszeren alapul, de elhanyagolja a láncnövekedés okozta kiszélesedést és pillanatszerű iniciálást feltételez, ezzel tovább egyszerűsíti és gyorsítja a számítást, viszont csak közelítőleg képes meghatározni a molekulatömeg-eloszlást. Megvizsgáltuk, hogy az ilyen módon kiszámolt közelítő molekulatömeg-eloszlás milyen jó közelítést ad, és a módszerből levezethető tervezési algoritmus milyen pontossággal képes megadni a reaktor működtetéséhez szükséges paramétereket folyamatos kevert tartályreaktorban végzett polimerizáció esetén.

##submission.downloads##

Megjelent

2003-02-15

Hogyan kell idézni

Farkas, E., & Meszéna, Z. (2003). Molekulatömeg-eloszlás tervezése élő polimerizációs reakciónál. Acta Agraria Kaposváriensis, 7(3), 95–117. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1669

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei