Ingatlan tulajdonjog biztonság és földpiacfejlesztés Bemutatkozik a Közép-Európai Földügyi Tudás Központ (CelkCenter)

Szerzők

  • László Gombás

Kulcsszavak:

ingatlan tulajdonjog biztonság, földpiacfejlesztés, Közép-Európai Földügyi Tudás Központ

Absztrakt

A gazdaság egyik legfontosabb szegmensét jelentő földpiac alapvetően négy pilléren nyugszik, úgymint az ingatlan-nyilvántartás, a piaci alapú földértékelés, pénzügyi szolgáltatások, és általános tervezés. A közép kelet európai átmeneti gazdaságok a piacgazdaság felé vezető úton nagy előrelépéseket tettek az első pillér, azaz az ingatlan nyilvántartás, és a kapcsolódó törvényi keretek továbbá intézményfejlesztés területén. A további négy lépcsőfok még csak most van kialakulóban, vagy fejlesztésre szorul. A régió országainak földpiaci helyzetét jelentősen meghatározta a tervutasításos gazdálkodás közel negyven éve, a rendszerváltást követő H nem mindig a gazdasági racionalitás talaján álló „ földreform politikák (kárpótlás és privatizáció), valamint a kisüzemi gazdálkodás „erőltetése”. A régió előtt álló, fent említett feladatok megoldásához szükséges ismeretek, tapasztalatok, nemzetközi, szervezeti és szakértői kapcsolatok nagy része elvileg rendelkezésre áll. Ezek azonban többnyire rendezetlenül, rejtett módon léteznek, így nem aknázható ki a bennük rejlő lehetőség. Ez oda vezethet, hogy a kormányok, szervezetek egy probléma megoldásához újra és újra időt, energiát és pénzt fektetnek esetleg már meglévő eredmények elérésére. Megtörténhet, hogy az információ hiány miatt ugyanarra a problémára több egymástól független költséges program, projekt fut fölöslegesen, vagy éppen egymás ellen hatva. Az ilyen és hasonló helyzetek elkerülésének és kezelésének, valamint az eredményesség és hatékonyság növelésének egyik legfontosabb eszköze a tudásmenedzsment. Ezt felismerve nemzetközi kezdeményezésre jött létre 2003 februárjában a Közép-Európai Földügyi Tudás Központ (Central European Land Knowledge Center, CelkCenter). Az alábbiakban a régió előtt álló megoldandó földpiaci feladatokról és a CelkCenter által a megoldást támogató tudásmenedzsment tevékenységről olvashatunk.

##submission.downloads##

Megjelent

2003-02-15

Hogyan kell idézni

Gombás, L. (2003). Ingatlan tulajdonjog biztonság és földpiacfejlesztés Bemutatkozik a Közép-Európai Földügyi Tudás Központ (CelkCenter). Acta Agraria Kaposváriensis, 7(3), 87–94. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1668