Egy hibrid automata kétrétegű háló modellje

Szerzők

  • Gyöngyi Bánkuti
  • Béla Csukás

Kulcsszavak:

szimuláció, generikus kétrétegű háló, fuzzy logika, genetikus algoritmus, hibrid automata

Absztrakt

Dolgozatunkban egy háromtermékes szakaszos feldolgozási probléma kétrétegű háló modell alapú szimulációs vizsgálatával foglalkozunk. A feladat és a kétrétegű háló modell, valamint a javasolt fuzzy értékelési mechanizmus részletes ismertetése után bemutatunk néhány reprezentatív szimulációs eredményt. Eredményeink egyeznek az együttműködő partnerünk által a probléma matematikai vizsgálatánál tapasztaltakkal, azaz a megoldások kezdeti tranziens szakasz után periódusossá válnak.

##submission.downloads##

Megjelent

2003-02-15

Hogyan kell idézni

Bánkuti, G., & Csukás, B. (2003). Egy hibrid automata kétrétegű háló modellje. Acta Agraria Kaposváriensis, 7(3), 45–68. Elérés forrás https://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1666

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei