Kitekintés – betekintés

Szerzők

  • Sólyom Barbara Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – Tájépítészeti, Településtervezési és Dísz kertészeti Intézet, Budapest, Kertművészeti és Kertépítészeti Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.36249/4d.3388

Kulcsszavak:

neoreneszánsz kert, tájba illesztés, kompozíció, téralakítás

Absztrakt

Firenze városát a kora reneszánsz óta bizonyítottan szélesen elterülő villaövezet keretezi. A tehetős villákat kisebbméretű díszkertek és kiterjedtebb mezőgazdasági területek (olívaültetvények, szőlők) veszik körül. Ókori és reneszánsz kori traktátusok is foglalkoznak a villaépítészet elveivel, a tájban való elhelyezés mikéntjével. Jelen tanulmány célja egy XX. sz. elején megújított reneszánsz és egy neoreneszánsz kert térszerkesztési, tájba kapcsolási módszereinek az összehasonlítása megadott szempontrendszer mentén. A történelmi háttér áttekintése a kertnek a tájjal való kommunikációja tükrében, a változások megismerése céljából érdekes és szükségszerű. A cikk az indíttatás, a módszerek és a célok ismertetése után a tágabb földrajzi környezet bemutatásával folytatva jut el a két villakert (Villa Gamberaia, Villa I Tatti) elemzéséig, majd összegzi a kertek tervezési bravúrjait és térszerkezeti elemeinek gazdagságát

Információk a szerzőről

Sólyom Barbara, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – Tájépítészeti, Településtervezési és Dísz kertészeti Intézet, Budapest, Kertművészeti és Kertépítészeti Tanszék

PhD-hallgató
E-mail: solyom.barbara@ phd.uni-mate.hu

Downloads

Megjelent

2022-11-21

Hogyan kell idézni

Sólyom, B. (2022). Kitekintés – betekintés. 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, (65), 2–21. https://doi.org/10.36249/4d.3388

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek