Fenntartható folyékony bioüzemanyag (bioetanol, biodízel) előállítása és multifunkcionális hatása

Szerzők

  • Oláh Judit Debreceni Egyetem - Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet
  • Popp József Neumann János Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.33038/jcegi.3276

Kulcsszavak:

bioüzemanyag, bioetanol, biodízel, fenntarthatóság

Absztrakt

A végső energiafogyasztásban a fosszilis energia (kőolaj, szén, földgáz) aránya 2019-ben az 79,7%-ot, a megújuló energiaforrások 18,1%-ot és a nukleáris energia 2,2%-ot tett ki világszerte. A megújuló energia a világ negyedik legnagyobb energiaforrását jelenti a kőolaj, szén és földgáz után, ebből a „modern” megújulók 10,6%-ot (szél-, nap-, víz-, geotermikus-energia, bioüzemanyagok stb.), a tradicionális biomassza 7,5%-ot képvisel. A biomassza hagyományos és modern megújuló felhasználását is beleértve, a bioenergia 12,7%-kal járult hozzá a globális energiaellátáshoz. A bioüzemanyaggyártás globális terjedése komoly vitákat váltott ki, elsősorban a környezeti és társadalmi fenntarthatóság kérdésében, mint például az élelmiszertermelésre, a földhasználat változására, a biodiverzitásra, az energiahatékonyságra és az éghajlatváltozásra gyakorolt hatása. A gazdasági, társadalmi és környezeti problémák összetettsége holisztikus perspektívát feltételez a potenciális szinergia hatás előnyeinek érvényesítése érdekében. A bioüzemanyagok fenntarthatósága tulajdonképpen a gazdasági, társadalmi és környezeti dimenziók közötti optimalizálásról szól.

Szerző életrajzok

Oláh Judit, Debreceni Egyetem - Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet

DSc, egyetemi tanár
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet
H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
olah.judit@econ.uideb.hu

Popp József, Neumann János Egyetem

MTA levelező tag
Neumann János Egyetem, Magyar Nemzeti Bank, Tudásközpont
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
popp.jozsef@uni-neumann.hu

Hivatkozások

ABIDEEN, Z. – ANSARI, R. – GUL, B. – KHAN, M. A. (2012): The place of halophytes in Pakistan’s biofuel industry. Biofuels, 3(2), 211–220. DOI: https://doi.org/10.4155/bfs.11.158

AHERN, J. (2011): From fail-safe to safe-to-fail: Sustainability and resilience in the new urban world. Landscape and Urban Planning, 100(4), 341–343. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.02.021

BASIAGO, A. D. (1995): Methods of defining ‘sustainability’. Sustainable Development, 3(3), 109–119. DOI: https://doi.org/10.1002/sd.3460030302

BENNETT, E. M. – CRAMER, W. – BEGOSSI, A. – CUNDILL, G. – DÍAZ, S. – EGOH, B. N. – WOODWARD, G. (2015): Linking biodiversity, ecosystem services, and human well-being: three challenges for designing research for sustainability. Current Opinion in Environmental Sustainability, 14(June), 76–85. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.03.007

BONSUCRO (2014): The global sugarcane platform: Bonsucro production standard including Bonsucro EU production standard. London: Bonsucro, pp. 1–63. Source: https://www.bonsucro.com/wp-content/uploads/2017/01/Bonsucro-Production-Standard-4.1.pdf. Accessed: 2020. 12. 31.

BRITZ, W. – HERTEL, T.W. (2011): Impacts of EU biofuels directives on global markets and EU environmental quality: an integrated PE, global CGE analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment, 142(1–2), 102–109. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agee.2009.11.003

BUCHHOLZ, T.S. – VOLK, T. A. – LUZADIS, V.A. (2007): A participatory systems approach to modeling social, economic, and ecological components of bioenergy. Energy Policy, 35(12), 6084–6094. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.08.020

CAMPBELL, J.E. – LOBELL, D.B. – GENOVA, R.C. – FIELD, C.B. (2008): The global potential of bioenergy on abandoned agricultural lands. Environmental Science & Technology, 42(15), 5791–5794. DOI: https://doi.org/10.1021/es800052w

CONWAY, G. R. – BARBIER, E. B. (2013): After the green revolution: sustainable agriculture for development. Routledge.

COTES TORRES, A. – URBINA ROJAS, N. – COTES TORRES, J. M. (2007): Multifunctional agriculture and integration of farming production systems within agribusiness chains. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 60(2), 3839–3857.

DALE, V.H. – EFROYMSON, R.A. – KLINE, K L. – LANGHOLTZ, M. H. – LEIBY, P.N. – OLADOSU, G.A. – HILLIARD, M.R. (2013): Indicators for assessing socioeconomic sustainability of bioenergy systems: a short list of practical measures. Ecological Indicators, 26(March), 87–102. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.10.014

DE OLIVEIRA, M.E.D. – VAUGHAN, B.E. – RYKIEL, E.J. (2005): Ethanol as fuels: energy, carbon dioxide balances, and ecological footprint. BioSci, 55(8), 593–602. DOI: https://doi.org/10.1641/0006-3568

DEMIRBAS, A. (2008): Biofuels sources, biofuel policy, biofuel economy and global biofuel projections. Energy conversion and management, 49(8), 2106–2116. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2008.02.020

EBB (2016): European Biodiesel Board. Available on the Internet: Forrás: http://www.ebb-eu.org/biodiesel.php. Accessed: 2020. 12. 31.

EGGERS, J. – TRÖLTZSCH, K. – FALCUCCI, A. – MAIORANO, L. – VERBURG, P.H. – FRAMSTAD, E. – DELBAERE, B. E. N. (2009): Is biofuel policy harming biodiversity in Europe? GCB Bioenergy, 1(1), 18–34. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1757-1707.2009.01002.x

EPA (2013): Report on the 2013 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) International Decontamination Research and Development Conference. Research Triangle Park, NC, November 05 - 07, 2013. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/R-14/210, 2014

EPURE (2018): Overview of biofuel policies and markets across the EU-28. 102. p. Euroepan Renewable Ethanol. Source: https://epure.org/media/1757/180903-def-rep-overview-of-biofuel-policies-and-markets-across-the-eu-28.pdf. Accessed: 2020. 12. 31.

EUROPEAN COMMISSION (EC) (2009a): Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, 11, 39-85. Source: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF. Accessed: 2020. 12. 31.

EUROPEAN COMMISSION (EC) (2009b): Directive 2009/30/EC of the European Parliament and the Council of 23 April 2009 amending Directive 98/70/EC as regards the specification of petrol, diesel and gas-oil and introducing a mechanism to monitor and reduce greenhouse gas emissions and amending Council Directive 1999/32/EC as regards the specification of fuel used by inland waterway vessels and repealing Directive 93/12/EEC (OJ L 140/88). Source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:EN:PDF. Accessed: 2020. 12. 31.

EUROPEAN COMMISSION (EC) (2019): Report from the Commission to the European Parliamanet, the Council, the Euroepan and Social Committee of the Regions, Renewable Energy Progress Report. Brussels, 9.4.2019 COM(2019) 225 final, European Commission. Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:225:FIN. Accessed: 2020. 12. 31.

EUROPEAN UNION (EU) (2015): Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (OJ L 239/1). Source: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1513. Accessed: 2020. 12. 31.

EUROSTAT (2019a): Supply, transformation and consumption of renewable energies-annual data. Source: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/supply-transformation-consumption-renewable-energies. Accessed: 2020. 12. 31.

EUROSTAT (2019b): Statistics Explained, Glossary on Biomass. Source: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Biomass. Accessed: 2020. 12. 31.

FAO (2013):. Statistical Yearbook. Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Source: http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e.PDF. Accessed: 2020. 12. 31.

FINKBEINER, M. – SCHAU, E. M. – LEHMANN, A. – TRAVERSO, M. (2010): Towards life cycle sustainability assessment. Sustainability, 2(10), 3309–3322. DOI: https://doi.org/10.3390/su2103309

GOPALAKRISHNAN, G. – NEGRI, M. C. – WANG, M. – WU, M. – SNYDER, S. W. – LAFRENIERE, L. (2009): Biofuels, land, and water: a systems approach to sustainability. Environmental Science & Technology, 43(15), 6094–6100. DOI: https://doi.org/10.1021/es900801u

GNANSOUNOU, E. (2011): Assessing the sustainability of biofuels: a logic-based model. Energy, 36(4), 2089–2096. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.04.027

GROOM, M.J. – GRAY, E.M. – TOWNSEND, P.A. (2008): Biofuels and biodiversity: principles for creating better policies for biofuel production. Conservation Biology, 22(3), 602–609. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2007.00879.x

HARANGI-RÁKOS, M. – POPP, J. – OLÁH, J. (2017): A bioüzemanyag előállítás globális kihívásai. Journal of Central European Green Innovation, 5(4). 13–31.

HARANGI-RÁKOS, M. – POPP, J. – OLÁH, J. (2018): A biomassza energetikai és egyéb célú felhasználása. Magyar Energetika, 25(2). 8–16.

HARSÁNYI, E. – BASHIR, B. – ALMHAMAD, G. – HIJAZI, O. – MAZE, M. – ELBELTAGI, A. – SZABÓ, S. (2021): GHGs Emission from the Agricultural Sector within EU-28: A Multivariate Analysis Approach. Energies, 14(20), 6495, 1–18. DOI: https://doi.org/10.3390/en14206495

HELLMANN, F. - VERBURG, P. H. (2010): Impact assessment of the European biofuel directive on land use and biodiversity. Journal of Environmental Management, 91(6), 1389–1396. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.02.022

IEA (2018): Renewables 2018, Analysis and Forecasts to 2023. International Energy Agency. Source: https://www.iea.org/reports/renewables-2018.com/business/2020/apr/30/covid-19-crisis-demand-fossil-fuels-iea-renewable-electricity. Accessed: 2020. 12. 31.

IGNACIUK, A. (2006): Economics of multifunctional biomass systems. Source: https://www.semanticscholar.org/paper/Economics-of-multifunctional-biomass-systems-Ignaciuk/2aecbbc74f0178d0f9373ddf12abc87c854d0d0a. Accessed: 2020. 12. 31.

KARTHA, S. – LARSON, E.D. (2000): Bioenergy primer: Modernized biomass energy for sustainable development, Technical Report UN Sales Number E.00.III.B.6, United Nations Development Programme. 1 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA. Source:https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/sustainable-energy/bioenergy-primer-modernised-biomass-energy-for-sustainable-development/Bioenergy%20Primer_2000.pdf. Accessed: 2020. 12. 31.

KAZAMIA, E. – SMITH, A.G. (2014): Assessing the environmental sustainability of biofuels. Trends in Plant Science, 19(10), 615–618. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2014.08.001

LADANAI, S. – VINTERBÄCK, J. (2009): Global potential of sustainable biomass for energy (No. 013). Source: https://worldbioenergy.org/uploads/WBA_Global%20Potential.pdf

LANGEVELD, J.W.A. – DIXON, J. – VAN KEULEN, H. – QUIST–WESSEL, P.M.F. (2014): Analyzing the effect of biofuel expansion on land use in major producing countries: Evidence of increased multiple cropping. Biofuel Bioprod. Biorefin, 8(1), 49–58. DOI: https://doi.org/10.1002/bbb.1432

LEWANDOWSKI, I. – FAAIJ, A.P.C. (2006): Steps toward the development of a certification system for sustainable bioenergy trade. Biomass Bioenergy, 30(2), 83–104. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2005.11.003

LORA, E.E.S. – PALACIO, J.C.E. – ROCHA, M.H. – RENÓ, M.L.G. – VENTURINI, O.J. – DEL OLMO, O.A. (2011): Issues to consider, existing tools and constraints in biofuels sustainability assessments. Energy, 36(4), 2097–2110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.06.012

LUZADIS, V.A. – VOLK, T.A. – BUCHHOLZ, T.S. (2008): Using a systems approach to improve bioenergy sustainability assessment. In: Solomon B.D. – Luzadis V.A. (eds): Renewable Energy from Forest Resources in the United States. Routledge, Oxford, UK, 196–209.

MANGOYANA, R.B. – SMITH, T.F. – SIMPSON, R. (2013): A systems approach to evaluating sustainability of biofuel systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 371–380. Source: https://www.raeng.org.uk/publications/reports/biofuels. Accessed: 2020. 12. 31.

MCBRIDE, A.C. – DALE, V.H. – BASKARAN, L.M. – DOWNING, M.E. – EATON, L.M. – EFROYMSON, R.A. – GARTEN, C.T. – JR, KLINE, K. L. – JAGER, H.I. – MULHOLLAND, P.J. – PARISH, E.S. – SCHWEIZER, P.E. – STOREY, J.M. (2011): Indicators to support environmental sustainability of bioenergy systems. Ecological Indicators, 11(5), 1277–1289. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.01.010

MENSAH, J. (2019): Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. Cogent Social Sciences, 5(1), 1653531. DOI: https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531

MIZIK, T. (2021): Economic Aspects and Sustainability of Ethanol Production: A Systematic Literature Review. Energies, 14(19), 6137. DOI: https://doi.org/10.3390/en14196137

MIZIK, T. – GYARMATI, G. (2021): Economic and Sustainability of Biodiesel Production: A Systematic Literature Review. Clean Technologies, 3(1), 19–36. DOI: https://doi.org/10.3390/cleantechnol3010002

NEUWAHL, F. – LÖSCHEL, A. – MONGELLI, I. – DELGADO, L. (2008): Employment impacts of EU biofuels policy: Combining bottom-up technology information and sectoral market simulations in an input-output framework. Ecological Economics, 68(1–), 447–460. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.04.018

OECD/FAO (2019): Agricultural Outlook 2019-2028. OECD Publishing, Organisation for Economic Co-operation and Development and Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. DOI: 10.1787/agr_outlook-2019-en. Accessed: 2020. 12. 31.

OLADOSU, G. – KLINE, K. – URIA-MARTINEZ, R. – EATON, L. (2011): Sources of corn for ethanol production in the United States: a decomposition analysis of the empirical data. Bioprod Bioref, 5(6), 640–653. DOI: https://doi.org/10.1002/bbb.305

OLÁH, J. – LENGYEL, P. – BALOGH, P. – HARANGI-RÁKOS, M. – POPP, J. (2017): The role of biofuels in food commodity prices volatility and land use. Journal of Competitiveness, 9(4), 81–93.

OLÁH, J. – KRISÁN, E. – KISS, A. – LAKNER, Z. – POPP, J. (2020): PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews of the Bioethanol Sector. Energies, 13(9), 1–34. DOI: https://doi.org/10.3390/en13092323

POPP, J. – LAKNER, Z. – HARANGI-RAKOS, M. – FARI, M. (2014): The effect of bioenergy expansion: Food, energy, and environment. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 32(April), 59–578. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.01.056

POPP, J. – HARANGI-RÁKOS, M. – ANTAL, G. – BALOGH, P. – LENGYEL, P. – OLÁH, J. (2016): Substitution of traditional animal feed with coproducts of biofuel production: economic, land-use and GHG emissions implications. Journal of Central European Green Innovation, 4(3), 1–17.

POPP, J. – HARANGI-RÁKOS, M. – OLÁH, J. (2017): A megújuló energia termelésének globális kilátásai az energiafogyasztásban Magyarországon. Logisztikai Trendek és Legjobb Gyakorlatok, 3(2), 55–60.

RAJAGOPAL, D. – ZILBERMAN, D. (2007): Review of environmental, economic and policy aspects of biofuels, policy research working paper 4341. World Bank. Source: http://documents.worldbank.org/curated/en/393941468339901359/Review-of-environmental-economic-and-policy-aspects-of-biofuels. Accessed: 2020. 12. 31.

REN21 (2019): Renewables 2019 Global Status Report. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. Source: https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf

SCARLAT, N. – DALLEMAND, J. F. – MONFORTI-FERRARIO, F. – BANJA, M. – MOTOLA, V. (2015): Renewable energy policy framework and bioenergy contribution in the European Union: An overview from National Renewable Energy Action Plans and Progress Reports. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 51(November), 969–985. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.06.062

SSEGANE, H. – NEGRI, M. C. – QUINN, J. – URGUN-DEMIRTAS, M. (2015): Multifunctional landscapes: Site characterization and field-scale design to incorporate biomass production into an agricultural system. Biomass and Bioenergy, Volume. 80 (September), 179–190. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.04.012

SMEETS, E.M.W. – FAAIJ, A.P.C. – LEWANDOWSKI, I.M. – TURKENBURG, W.C. (2007): A bottom-up assessment and review of global bio-energy potentials to 2050. Progress in Energy and Combustion Science, 33(1), 56–106. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pecs.2006.08.001

SOLOMON, B.D. (2008): Regional economic impacts of cellulosice than ol development in the North Centralstates. In: Solomon B.D. – Luzadis V.A. (eds): Renewable Energy from Forest Resources in the United States. Routledge, Oxford, UK, 281–298.

SRIVASTAVA, S.K. (2007): Green supply‐chain management: a state‐of‐the‐art literature review. International Journal of Management Reviews, 9(1), 53–80. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00202.x

SEIXAS, R. - VIART, N. - SLAVINSKI, S. (2021): Bonsucro outcome report 2018. Executive summary, pp. 1-48.

UNICA (2010): EPA Reaffirms Sugarcane Biofuel is Advanced Renewable Fuel with 61% Less Emissions than Gasoline. Institutional Network of Universities from the Capitals of Europe. Source: http://english.unica.com.br/releases/show.asp?rls. Accessed: 2020. 12. 31.

VAN DAM, J. – JUNGINGER, M. – FAAIJ, A. – JÜRGENS, I. – BEST, G. – FRITSCHE, U. (2008): Overview of recent developments in sustainable biomass certification. Biomass and Bioenergy, 32(8), 749–780. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2008.01.018

VAN GRINSVEN, A. – KAMPMAN, B. (2015): Assessing progress towards implementation of the ILUC Directive, Delft, CE Delft. December 2015. Source: https://theicct.org/sites/default/files/publications/CE_Delft_4H38_Assessing_progress_towards_implementation_ILUC_dir.pdf. Accessed: 2020. 12. 31.

WBA (2015): WBA Global Energy Statistics, World Bioenergy Association. Source: https://worldbioenergy.org/content/

wba-launches-global-bioenergy-statistics-2015. Accessed: 2020. 12. 31.

WEI, M. – PATADIA, S. – KAMMEN, D. M. (2010): Putting renewables and energy efficiency to work: How many jobs can the clean energy industry generate in the US?. Energy policy, 38(2), 919–931. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.10.044

WU, Y. – LIU, S. – LI, Z. (2012): Identifying potential areas for biofuel production and evaluating the environmental effects: a case study of the James River Basin in the Midwestern United States. Gcb Bioenergy, 4(6), 875–888. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1757-1707.2012.01164.x

Downloads

Megjelent

2022-08-18

Hogyan kell idézni

Oláh, J., & Popp, J. (2022). Fenntartható folyékony bioüzemanyag (bioetanol, biodízel) előállítása és multifunkcionális hatása. Journal of Central European Green Innovation, 10(1), 3–20. https://doi.org/10.33038/jcegi.3276

Folyóirat szám

Rovat

Cikk szövege