Kispálné Horváth, M. (2012) „A felnőttkori formális és nem formális tanulás funkciói napjainkban”, Acta Scientiarum Socialium, 370, o. 223-231. Elérhető: http://journal.ke.hu/index.php/asc/article/view/288 (Elérés: 25november2020).