The chances of bringing Zala County into line with others concerning development assistance of enterprises

  • Ágnes Csanádi College of Finance and Accountancy of the Budapest Busine School Zalaegerszeg Institute
Kulcsszavak: forrásbevonási képesség, támogatás, hitelprogram, fejlesztés, felzárkózás

Absztrakt

Az elhúzódó gazdasági válság minden korábbinál erőteljesebben felszínre hozza a különböző térségek eltérő fejlettségéből és fejlődési dinamikájából keletkező feszültségeket. Ma még nyitott kérdés, hogy egy elmaradott megye fejlettebb régióhoz tartozása és relatíve kedvező regionális gazdasági környezete mennyiben segítheti a régiós, illetve az országos átlaghoz való felzárkózását. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a történelmileg kialakult hátrányos helyzet felszámolásához az érintett megye számára az eddiginél érzékelhetőbbé kellene tenni a felzárkózást segítő „pozitív diszkriminációt”. Ehhez azonban nem elég a régió és a megyék szándéka. Arra is szükség lenne, hogy a régiók és a megyék a jelenleginél nagyobb mértékben rendelkezzenek saját fejlesztési forrásokkal, amit a területi egyenlőtlenségek mérséklésére fordíthatnának. A tanulmány Zala megye és a Nyugatdunántúli Régió gazdasági teljesítményének és az országos átlaghoz viszonyított helyzetének összehasonlító elemzésén túl a megyei vállalkozások pályázati aktivitását vizsgálja az első és a második Nemzeti Fejlesztési Terv időszakában. Foglalkozik a vállalkozások forrásbevonási képességével, a pályázati munka hatékonyságával. Külön témaként elemzi a Magyar Fejlesztési Bank hitelprogramját, aminek keretében a vállalkozások ún. támogatott hitelekhez juthatnak. Ez a hitelkonstrukció jól segíti a vállalkozások megerősödését, ami fontos eleme a megyei teljesítőképesség növelésének.

Megjelent
2010-02-15
Hogyan kell idézni
Csanádi, Ágnes. (2010). The chances of bringing Zala County into line with others concerning development assistance of enterprises. Acta Scientiarum Socialium, 32, 5-13. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/asc/article/view/203
Folyóirat szám
Rovat
Gazdaságtudomány