Szilvia, N. K. (2012) „A relációs szókincs, avagy térjelölési módok az iskolába lépő kisgyerekek nyelvhasználatába”n, Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 1(1). Elérhető: http://journal.ke.hu/index.php/akk/article/view/198 (Elérés: 27június2019).