A szabad akarat győzelme a determinizmus fölött a Harry Potter regénysorozatban

Szerzők

  • Belovári Anita Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet

DOI:

https://doi.org/10.33569/akk.3117

Kulcsszavak:

gyermekfilozófia, determinizmus, szabad akarat, Harry Potter, felelősség

Absztrakt

A jó szöveg egyik ismérve, hogy számos értelmezési lehetőséget nyújt. A jó gyermekregény esetében ez lehetőséget nyújt az értő-értelmező, kritikai gondolkodás megalapozásához, amely a gyermekek számára nemcsak tanulmányaik során, de későbbi, felnőtt életükben is nagyon fontos. A Matthew Lipman által kezdeményezett gyermekfilozófiai irányzat mindezt úgy fogalmazta meg: tanítsuk meg a gyermekeket filozofikusan gondolkodni. Bár ez nem konkrétan a filozófiai problémák felvetését feltételezi egy iskolai tanórán, a Harry Potter történetesen erre is módot nyújt.

Tanulmányomban egy filozófia kérdést kísérlek meg bemutatni a regény ilyen szemszögű elemzése segítségével: a determinizmus és a szabad akarat elméleteinek egybevetésével. A determinizmus tagadja a szabad akaraton alapuló döntés lehetőségét, hangsúlyozva, hogy minden történést előrevetítenek az azt megelőző körülmények, személyek esetében a hatások, amelyek a személyt érik. A szabad akarat nézet követői vitatják ezt a megközelítést, amely véleményük szerint kizárja a felelősség létezését, hiszen ha minden a szándékunkon kívül, már előre eldönthetik, akkor nem is lehetünk felelősek a tetteinkért.

A Harry Potter-regénysorozatban ez a két, egymásnak ellentmondó vélemény sokoldalú, komplex rétegzettségben jelenik meg, ugyanakkor a gyermeki fejlettségnek, képzelet is érthető módon, szórakoztatóan kifejtve. Tökéletesen alkalmas a „filozófiai” gondolkodás megalapozására. 

Információk a szerzőről

Belovári Anita, Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet

Hivatkozások

Berman, Cheryl (2009): Harry Potter and Free Will. [online] http://www.aish.com-/sp/ph/52495892.html [2014. 10. 09]

Bytheway, Emily (2006): The Sorting Hat, Ideology, and Free Will. [online] http://www.the-leaky-cauldron.org/features/essays/issue9/sortinghat-3/ [2014.10.09.]

Freeman, Tzvi (1999): Why It's Okay That Free Will Is Paradoxical. [online] http://www.the-leaky-cauldron.org/features/essays/issue9/sortinghat-3/

Halász György szerk. (1996): Britannica Hungarica. V. kötet. Budapest: Magyar Világ Ki-adó

Houranszki Ferenc (2003): Szabad akarat és természeti törvény. Világosság, 44(5–6), 141–148.

Jakab György (2012): Erkölcstan és médiaismeret a gyermekfilozófia tükrében. Új Peda-gógiai Szemle, 62(4–6.), 99-110.

Livingston, Will (2014): Harry Potter and the Problem of the Free Will. [online] http://wlivingston.net/2014/06/18/harry-potter-and-the-problem-of-free-will/[2014. 10. 09.]

Pond, Julia Rose (2008): Divine Destiny or Free Choice : Nietzsche's Strong Wills in the Harry Potter Series. [online] http://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=english_theses [2014.10.09.]

Pritchard, Michael (2002): Philosophy for Children [online] https://plato.stanford.edu/entries/children/ [2022.07.13.]

Rowling, J. K. (2006): Harry Potter és a Félvér Herceg. Budapest: Animus

Rowling, J. K. (2002a): Harry Potter és a bölcsek köve. Budapest: Animus

Rowling, J. K. (2002b): Harry Potter és a Titkok Kamrája. Budapest: Animus

Rowling, J. K. (2002c): Harry Potter és az azkabani fogoly. Budapest: Animus

Rowling, J. K. (2002d): Harry Potter és a Tűz Serlege. Budapest: Animus

Rowling, J. K. (2003): Harry Potter és a Főnix Rendje. Budapest: Animus

Rowling, J. K. (2008): Harry Potter és a Halál ereklyéi. Budapest: Animus

Sipos Ferenc (2011): Determinizmus–indeterminizmus–predestináció. Jogelméleti Szemle, 12(2) [online] http://jesz.ajk.elte.hu/sipos46.html [2022.07.12]

Szigeti Györgyné – Vári Györgyné – Volczer Árpád szerk. (1980): Filozófiai kislexikon. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.

Downloads

Megjelent

2022-07-30

Hogyan kell idézni

Belovari, A. (2022). A szabad akarat győzelme a determinizmus fölött a Harry Potter regénysorozatban. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 5(1), 31–38. https://doi.org/10.33569/akk.3117

Folyóirat szám

Rovat

Irodalom