Megismerés és nyelv az anyanyelvi oktatásban

  • Tolcsvai Nagy Gábor

Absztrakt

A nyelv az emberi tudás egyik legbelsőbb összetevője. Alapja a közös figyelemirányítás és a társas jelentésképzés. A nyelv fő szervező tényezője a jelentés, hiszen az ember azért beszél, hogy értelmet tegyen társa számára hozzáférhetővé, s ekképp közösen értsenek meg valamit. A jelentés tapasztalati alapú és fogalmi természetű összetevő egy-egy szimbolikus nyelvi szerkezetben. A kategorizáció és a konstruálás a nyelvi szerkezeteket létrehozó és megértő műveletek, amelyek korosztályi szinten különböző módokon és mértékben, fokozatosan kifejődve valósulnak meg a kisgyermekkortól a késő kamaszkorig. Az anyanyelvi pedagógiának ezeket a tényezőket figyelembe kell vennie programja kidolgozásakor: a nyelvi rendszer tanítását a diákok gyakorlati nyelvi tudása, megismerő eljárásaik és a nyelvi szerkezetek szemantikai funkciói felől kell kezdeni.
Megjelent
2012-02-15
Hogyan kell idézni
Gábor, T. N. (2012). Megismerés és nyelv az anyanyelvi oktatásban. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 1(1). Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/akk/article/view/200
Folyóirat szám
Rovat
Articles