Acta Carolus Robertus http://journal.ke.hu/index.php/acr <p>ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) <br />ISSN 2498-9312 (Online)<em><br /></em>A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusának tudományos közleményei <br />Alapítva: 2011-ben a Károly Róbert Főiskolán</p> Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus, Gyöngyös hu-HU Acta Carolus Robertus 2062-8269 A gyártás szervezeti hatékonyságának javítása http://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/3201 <p>A szervezeti hatékonyság javítása a gyártó üzemekben fontossá vált, hogy megfigyeljük, hogyan mérhető a gyártás hatékonysága a szervezeti célok elérése érdekében. Fontos-e tisztában lenni a szervezeti hatékonysággal kapcsolatos kihívásokkal, amellyel az alkalmazottak szembesülhetnek. A különböző részlegek bármikor felülvizsgálhatják ezeket az intézkedéseket, hogy segítsenek a vállalat számára elérni a szervezeti célokat, amelyek szervezeti hatékonyságot eredményeznek. Emellett cél, hogy mérjék a szervezeti hatékonyságot úgy, hogy minimális erőforrást, időt és pénzt használnak fel a munka lehetőség szerinti elvégzésére. A tanulmány egy kiválasztott iparágra vonatkozik, korábbi tanulmányokon alapszik. amelyek azt jelzik, hogy egyes gyártóüzemek a szervezeti hatékonyság és hatékonyság hiánya miatt nem a saját optimális működésükön működnek. A tanulmány megállapításai jelenleg is relevánsak.</p> Anathi Sokhetye Copyright (c) 2022 Anathi Sokhetye https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-07-28 2022-07-28 12 1 3 10 10.33032/acr.3201 Elvárások a pénzügyi oktatás terén egy primer kutatás tükrében http://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2854 <p><em>Magyarországon a 2008-as gazdasági válság hívta fel a figyelmet arra fontos tényre, hogy a helytelen pénzügyi döntések nem csupán az egyén, vagy a háztatás részére hordoz kockázatokat, de aggregálva a veszteségeket az egész nemzetgazdaságra nézve lehetnek következményei egy rossz pénzügyi döntésnek. A pénzügyi-gazdasági válság hatására a korábban euroba, svájci frankban vagy éppen japán jenben eladósodott háztartások hiteleik törlesztőrészének megfizetésénél esetenként az eredeti részlethez képest 30-40 százalékkal is többet kellett kifizetniük, miközben sorra veszítették el az emberek a munkahelyüket és kerültek kilátástalan helyzetbe. Utólag visszatekintve is generációs váltás szükséges ahhoz, hogy a rossz tapasztalatokat maguk mögött tudják hagyni az érinett családok. Alig, hogy sikerült több év nehézségének leküzdése után stabil pénzügyi helyzetbe kerülnie a magyar háztartásoknak hamarosan egy addig nem látott helyzettel kellett szembe nézni, ahol már azok a jól megszokott gazdaságirányítási-válságkezelési eszközök melyek régen „csodaszerként” hatottak már nem működtek. 2020 elején néhány hét leforgása alatt megismerkedtünk a pandémia, COVID-19, maszkhasználat, online oktatás, home office és még sorolhatnák más kifejezéseket is melyeket korábban nem ismertünk vagy használtunk mindennapi életünk során. Az alábbi kutatásunkban rövid összefoglalást adunk a hazai gazdaság teljesítményéről, majd ezt követően a háztartások pénzügyi attitűdjéről esik szó, s végül saját kutatásunk eredményeiről adunk számot, melynek kulcskérdése hogyan is vélekednek a válaszadók a mai pénzügyi oktatásról, mit is várnak el az oktatóktól a válaszadók. </em></p> Aranka Baranyi József Csernák Ágnes Csiszárik-Kocsir Copyright (c) 2022 Baranyi Aranka, Csernák József, Csiszárik-Kocsir Ágnes https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-07-28 2022-07-28 12 1 11 22 10.33032/acr.2854 Kisgyermekes nők reintegrációjának támogatási lehetőségei http://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2874 <p class="ACRsszefoglals1">Ma hazánkban egyre több család vállal gyermeket, ami alapvetően nagy kihívás a munkáltatóknak, ha hosszútávon is meg akarják őrizni a dolgozóikat. Nagy életfeladat elé állítja a későbbiekben, már kisgyermekes munkavállalóként pozíciójukba visszatérni kívánó szülőket, annak minden hozadékával. Meglátásunk szerint megőrzésükben és beilleszkedésükben fontos szerepet kaphat a pozitív munkahelyi diszkrimináció mellett a pályatanácsadás módszertana. Remélhetőleg ez az új szemléletű megközelítés lesz a jövőbeli trend a tanácsadás területén, melyben ötvöződnek annak különböző területei. Hogy hogyan lehet ez kölcsönösen előnyös, előremutató és hosszútávú megoldás, bemutatunk egy programot, mely a kismamák általunk feltárt kulcsképességein alapul. Cél az öndefiníció mélyítése és az önértékelés erősítése, melyek a munkahely megtartás szempontjából kiemelt jelentőségűek.</p> Gabriella Győrváriné Tumpek Miklós Kendefi Copyright (c) 2022 Győrváriné Tumpek Gabriella, Kendefi Miklós https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-07-28 2022-07-28 12 1 23 38 10.33032/acr.2874 Gyula és térsége turisztikai jelentősége a 2020. évben meghatározott új desztinációs szerkezetben http://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2862 <p class="ACRsszefoglals1"><span style="letter-spacing: -.3pt;">A hazai turizmus irányítási és szervezeti rendszerét 2016-ban alapjaiban újították meg, amelynek számos új eleme volt. Ezek közül csak a 2016-2017 folyamán lehatárolásra került öt kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározását említjük meg, amelyek a hazai turizmusfejlesztés új, térbeli kereteit adták. 2020 őszén a desztinációs rendszert továbbfejlesztették, ami nemcsak az elnevezések felülvizsgálatát jelentette, de azt is, hogy tizenegy turisztikai térséget határoztak meg, úgy, hogy a korábbi öt mellé hat újat jelöltek ki. Az új térségek közül a Gyula és térsége turisztikai térség áll a legkevesebb, mindössze két településből (Gyula és Békéscsaba). A desztinációs kijelölést a 2019-ben realizált 613 ezer vendégéjszaka mindenképpen indokolta, amiből 520 ezer volt a belföldi vendéghez köthető. Tanulmányunkban a turisztikai térség legfontosabb attrakciót és az azokról alkotott véleményt próbáljuk meg meghatározni, a Gyulára érkezett vendégek kérdőív általi megkérdezése alapján. A Gyulai Vár, a Várfürdő és az Almásy-kastély bizonyult a legnépszerűbbnek Gyulán, de a Százéves Cukrászda ismertsége is magas volt (a válaszadók háromnegyede említette). A megkérdezettek 57,7%-a legalább kettő okot megjelölt, ami miatt felkereste a térséget. A válaszadók 35,2%-a pedig már legalább háromszor tekintette meg a gyulai vár kiállításait.</span></p> Fruzsina Kis Róbert Bagdi Copyright (c) 2022 Kis Fruzsina, Bagdi Róbert https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-07-31 2022-07-31 12 1 39 52 10.33032/acr.2862 Az infrastruktúra közbefektetésének hatása Dél-Afrika johannesburgi helyi lakosaira http://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2871 <p><em>Az infrastrukturális beruházások az egyik legfontosabb előfeltétele annak, hogy a szegény nemzetek felgyorsítsák vagy fenntartsák fejlődésüket, és teljesítsék az Egyesült Nemzetek Szervezete által 2000-ben meghatározott Millenniumi Fejlesztési Célokat (MDG-k). Ezenkívül Johannesburg jövőbeli infrastrukturális beruházási igényei jóval meghaladják a kormány által befektetett összeget, a magánszektor és más érdekeltek, ami jelentős pénzügyi egyensúlyhiányhoz vezet. Johannesburg kormánya a johannesburgi államkincstáron keresztül infrastrukturális beruházási programokat indított el, amelyek célja számos gazdasági és társadalmi infrastrukturális program létrehozása a johannesburgi gazdasági növekedés és munkahelyteremtés fellendítése érdekében. E programok közé tartozik az RDP és az NGPA jelen tanulmányban használt kutatási felmérésben 320 résztvevős mintát használtak. 160 résztvevőt, akik a minta összesen 50%-át képezik, két városrészből, a johannesburgi tehetős városrész, Sandton City elővárosi körzetéből választották ki, a többi 50%-ot pedig Alexandrából, Johannesburg legszegényebb negyedéből választották ki. .Végső soron a jelen tanulmány által áttekintett irodalom azt sugallja, hogy erős és egyenesen arányos kapcsolat áll fenn az összes törvényes ország, különösen Johannesburg infrastrukturális beruházásai között. A tanulmány elsődleges kutatása megegyezik a témában megjelent szakirodalommal, mivel azt is sugallja, hogy az infrastrukturális beruházások kulcsfontosságú elemei a gazdasági tevékenység ösztönzésének és végső soron az emberek megélhetésének javításának.</em></p> Mzuchumile Makalima Copyright (c) 2022 Makalima, Mzuchumile https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-30 2022-09-30 12 1 53 59 10.33032/acr.2871 Határ Győző és a politika http://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2882 <p><em>Határ Győző a múlt század emigráns irodalmának kiemelkedő alakja. a végig élt nemzeti katasztrófák: háborúk, börtönök rányomták bélyegüket sorsára, gondolkodására. A végzett építészmérnök, író, költő, filozófus, zeneértő, az írásművészet nyelvének megújítója éles szemmel vizsgálta nemcsak a számára kedves területeket, hanem az őt körülvevő társadalmi kontextust. A Rákosi korszak börtöne különös tapasztalatokkal gyarapította tudását. A Márianosztrai börtönben elszenvedett fizikai kínzások, majd az utána következő társadalmi kivetettség arra ösztönözték, hogy mérlegre tegye a korszak ideológiáit, elveit. Miután Magyarországon nem volt hely számára, emigrációba kényszerült, és ott adta ki Magyarországról kicsempészett kéziratait. Sohasem panaszkodott az őt ért megpróbáltatások miatt, azonban egy agnosztikus borotvaéles szemével ítélt meg minden jelenséget. Legyen szó a korszak emberéről, generációk egymáshoz való viszonyáról, kommunizmusról, vallásról, vagy épp kedvenc témájáról, a filozófiáról. Műveiben minden gondolatát ezoterikus formában, és ezoterikus nyelven fogalmazta meg. A forma és a nyelvezet miatt sokan idézik, azonban kevesen olvassák</em>. </p> János Mohácsi Copyright (c) 2022 Mohácsi János https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-07-28 2022-07-28 12 1 61 73 10.33032/acr.2882 A viselkedés-gazdaságtan és a turizmus elméleti összefüggései http://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2870 <p>Az ügyfelek viselkedésének vizsgálata a közgazdaságtan egyik fontos feladata általában, ezért a viselkedés-gazdaságtan az egyik legfontosabb része. Számos tényező befolyásolja az emberek vásárlási döntését, de vajon ugyanez a helyzet a turizmusban is, ahol a termék valójában különböző termékek és szolgáltatások komplexuma? Az emberek utazási szokásai változatosak és folyamatosan változnak a különböző tényezők miatt: belső és külső. A turizmus fontos helyet foglal el a világgazdaságban. 2019-ben az egyik vezető pozíciót töltötte be. Egyes országok gazdasága teljes mértékben a turisztikai tevékenységtől függ. Évente több mint egymilliárd ember utazik. Éppen ezért fontos a turizmus egyik legfontosabb elemének – a turistáknak – és viselkedés-gazdaságtanának tanulmányozása.</p> Elizaveta Polischchuk Zoltán Bujdosó Copyright (c) 2022 Elizaveta Polischchuk, Bujdosó Zoltán https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-07-28 2022-07-28 12 1 75 83 10.33032/acr.2870 Kapcsolatok az emberierőforrás-menedzsment és a vállalati és emberierőforrás-stratégia között http://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2878 <p>A makrogazdasági környezet jelentősen deklarálja a szervezetek gazdasági eredményességét, így azok az emberi erőforrással való gazdálkodásra, illetve annak a szükségességére lényeges hatást gyakorolnak. A munkaerőpiac jogi szabályozását a parlament, a kormány és a helyi önkormányzati szervek látják el. Mindezek a jogi szabályozók nagymértékben befolyásolják az emberierőforrás-gazdálkodást azzal, hogy meghatározzák az alkalmazás és felmentés feltételeit, a munkavállalók és a munkaadók jogait. A munkavállalói szervezetek mind a munkaadó mind a munkavállaló egyezőségében a munkavállaló érdekképviselőjeként vesznek részt. Ezáltal közvetlenül is befolyásolják a szervezetek munkaerő-gazdálkodását. Ebből adódóan a munkavállalói szervezetek jogaikat a munkajogi szabályozásában is érvényesíthetik, ezáltal a munkaerő-gazdálkodást közvetve is nagymértékben meghatározzák. A kutatásom a különféle dokumentációk, szabályzatok és írásba foglalt stratégiák meghatározására épül. Elemzésem célja, hogy megvizsgáljam, hogy megvalósítható-e a stratégiai emberierőforrás-gazdálkodás megfelelően kialakított folyamatok és szabályzatok nélkül. Továbbá tanulmányozom, hogy az írott humán stratégia meglépte milyen előnyökhöz juttathatja a szervezeteket.</p> Brigitta Szőke Eszter Ilona Tóth Péter Vanó Copyright (c) 2022 Szőke Brigitta, Tóth Eszter, Péter Vanó https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-07-28 2022-07-28 12 1 85 95 10.33032/acr.2878 Kezdő és gyakorló fordítók explicitációs stratégiái a relevanciaelmélet alapján http://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2888 <p><em>A jelen cikkben bemutatunk egy kutatást, amelyben kezdő és gyakorló fordítók explicitációs stratégiát vizsgáltuk blattolt szövegekben. A kutatások szerint a fordított szövegek hosszabbak, mint a nem fordított és a párhuzamos szövegek. Ennek az az oka, hogy a fordítók explicitálnak, azaz kifejtik a szöveg rejtett, implicit üzenetét. Az explicitáció stratégiái a magyarázó betoldás, ismétlés, parafrazálás. Az explicitáció egyik oka, hogy az eltérő kulturális és szakmai háttérrel rendelkező célnyelvi olvasó nem minden esteben ismeri a forrásnyelvi szöveg hátterét, esetleg az nem egyértelmű már a forrásnyelvi szövegben sem, ezért azt a fordítónak ki kell fejtenie. A másik ok, hogy a fordítók biztonságra törekszenek, tehát még akkor is kifejtik az implicit tartalmat, ha arra nem lenne szükség. A kutatásban kezdő és gyakorló fordítók vettek részt, mivel azt feltételeztük, hogy mindkét csoport használ explicitációs stratégiát, illetve, hogy ugyanazokat az explicitációs stratégiákat használják, hiszen az explicitáció minden fordításra jellemző, függetlenül attól, hogy a fordító mennyire gyakorlott. Kutatási eredményeink alátámasztották a hipotéziseinket, azaz ugyanazok az explicitációs stratégiák jelentek meg a kezdő és a gyakorló fordítók által blattolt szövegekben. Megállapítottuk azonban, hogy a kezdő fordítóknál több volt az ismétlés, illetve a parafrazálás, ezeket a kezdők fordítói kompetenciáinak hiányával magyaráztuk.</em></p> Klára Veresné Valentinyi Copyright (c) 2022 Veresné Valentiny Klára https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-30 2022-09-30 12 1 97 106 10.33032/acr.2888 Ipar 4.0 és oktatás 4.0 http://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2876 <p><em>Jelenleg a negyedik ipari forradalom közepén vagyunk, amely minden korábbi ipari forradalomnál mélyrehatóbb változásokat hoz. Cikkünk az Ipar 4.0, az Oktatás 4.0 fogalmát, valamint a digitalizáció, az automatizálás és a számítógépesítés új korszakával kapcsolatos HR-kihívásokat vizsgálja. A kutatás fő célja annak hangsúlyozása, hogy figyelmet kell fordítani ennek az intelligens technológiai trendnek a terjedésére és irányára, valamint azokra a kompetenciákra és képességekre, amelyekre a jövő munkahelyein szükség lesz. Felsoroljuk a technikai és a puha készségeket egyaránt, és kiemeljük az intelligens technológiák néhány gyakorlati felhasználási lehetőségét az oktatásban. Az egyetemek szerepe kulcsfontosságú egy erősen digitalizált és automatizált társadalom felé történő gyors elmozdulásban, így a Társadalom 5.0-ra való áttérés felgyorsításában. A cikk zárásaként a rendelkezésre álló szakirodalom és néhány statisztikai jelentés alapján a következtetések és javaslatok találhatók.&nbsp;</em></p> Enkhjav Tumentsetseg Erika Varga Copyright (c) 2022 Enkhjav Tumentsetseg, Varga Erika https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-07-28 2022-07-28 12 1 107 115 10.33032/acr.2876 A nyelvi változók hatása a kétoldalú kereskedelemre http://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2858 <p class="ACRsszefoglals1">A tanulmány a nemzetközi kereskedelem elemzésére szolgáló egyik leggyakrabban használt modellben, a gravitációs modellben szereplő nyelvi változó különböző megközelítéseiről és hatásairól kíván összefoglaló képet adni. A témában eddig megjelent tanulmányok szerzői egyetértenek abban, hogy a közös nyelv megléte hozzájárul két ország között folyó kereskedelem bővüléséhez. A gravitációs egyenlet kezdeti alkalmazása során a nyelvi változó alapjául általában az országok hivatalos nyelve szolgált. Ennek okai, hogy a hivatalos nyelvre vonatkozó információk egyszerűen rendelkezésre állnak, illetve a vizsgálatok fő kérdéskörei nem tekintették szükségesnek az ennél bonyolultabb elemzéseket mellőzve ezzel a nem hivatalos státuszú, de számottevő beszélővel rendelkező nyelveket vagy éppen a nyelvtanulásból származó hatásokat. Az adatbázisok, a modellspecifikációk és becslési módszerek fejlődésével a közös nyelv megközelítése is megváltozott és egyre inkább előtérbe kerültek az ezzel kapcsolatos elemzések. Az irodalom-áttekintő cikk célja, hogy az olvasót megismertesse a nyelvgazdaság egyik területével, valamint összefoglalja a nemzetközi kereskedelem és a nyelv, valamint nyelvtudás közötti összefüggéseinek legfontosabb eredményeiről.</p> Edina Várnagy Copyright (c) 2022 Edina Várnagy https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-07-28 2022-07-28 12 1 117 128 10.33032/acr.2858 Életmódra nevelés, egészségnevelés, környezetnevelés, mozgás http://journal.ke.hu/index.php/acr/article/view/2812 <p><em>Napjaink sajnos egyik népszerű témája a civilizációs betegségek, melyekért a megváltozott életmódunk nagyban felelős. Nagyon fontos, hogy a gyermekeinket arra neveljük, hogy óvják a természetet, figyeljenek oda környezetükre, sokat mozogjanak. A család szerepe nagyon fontos e értékek átadásában, így oda kell figyelni arra, hogy megfelelő példát mutassanak a szülők.</em></p> <p><em>Kutatásunkban a tanulók ökológiai viselkedésmódját, környezeti értékeit, környezetbarát viselkedését, mozgási szokásait vizsgáltuk, kérdőíves módszer segítségével. A vizsgált személyek hetedikes és nyolcadikos osztályos diákok voltak, eltérő nagyságú települések iskoláiból (N=558).</em></p> <p><em>Kérdéseinkben különböző skálákat alkalmaztunk, mint például NEP, PRE, APR, PEB1, HB.</em></p> <p><em>Az eredményeink bemutatásához alkalmaztunk alapstatisztikát, illetve a már említett skálák településtípusra vonatkozó eredményeit SPSS program segítségével, varianciaanalízissel (ANOVA) számoltuk ki.</em></p> <p><em>Eredményeink azt mutatták, hogy a gyerekek majdnem a fele úgy gondolja, hogy nem kell tiszteletben tartani a természet törvényeit, azonban 71,9% többnyire vagy teljes mértékben szeret a természetben kirándulni. Az ökológiai viselkedésmód és a környezeti értékek védelme megfelelő úton halad a diákok tekintetében, de fel kell hívnunk a figyelmüket arra, hogy energiatakarékosabbakká váljanak. Sajnos eredményeink azt mutatják, amit már több szakirodalom is alátámasztott, hogy egy mozgásszegény, inaktív életet élünk. A tanulók 62,7%-a egyszer sem, vagy heti 1-2 alkalommal jár csak fizikai aktivitást igénylő edzésre, ezzel szemben viszont 56,7%-uk minden nap legalább 2-4, vagy annál több órát tölt számítógépezéssel és/vagy telefonozással, illetve 33,3%-uk 2-4, vagy annál több órát tölt egy nap a televízió előtt. A HB mozgás skálát tekintve különbséget véltünk felfedezni a diákok mozgásában a lakótelepülések függvényében F555,2=4.458; p=0.012. Ha azt szeretnénk, hogy gyermekeink egy egészséges, minőségi életet éljenek, akkor olyan életmódra is kell őket neveljük.</em></p> Réka Pálinkás Antonia Kinczel István Miklósi Péter Váczi Nóra Laoues-Czimbalmos Anetta Müller Copyright (c) 2022 Pálinkás Réka, Antonia Kinczel, Miklósi István, Váczi Péter, Laoues-Czimbalmos Nóra, Müller Anetta https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-07-28 2022-07-28 12 1 129 142 10.33032/acr.2812