Az almamoly (Cydia pomonella L.) és a vértetű (Eriosoma lanigerum Hausm.) elleni ökológiai védekezés lehetőségei intenzív almaültetvényben

  • Júlia Csáky
  • Zsolt Marczali
  • Gitta Kocsisné Molnár
  • Péter Sipos

Absztrakt

Az almamoly (Cydia pomonella Linnaeus 1758) elleni védekezésben felhasználható számos inszekticid ellenére jelentősége nem csökkent az utóbbi években, hiszen a felhasználható készítmények hatékonyságát jelentősen csökkentheti a rezisztencia kialakulása. Laboratóriumi kutatások kimutatták, hogy minden inszekticiddel szemben kialakulhat rezisztencia, amelyet a hagyományos termesztésben használnak (Becid, 1997). Ezért a közeljövőben nagy szerephez juthatnak az ökológiai védekezés elemei. A feromonos légtértelítés lényege, hogy az ültetvény légterébe nagy töménységben juttatjuk ki a kártevő molylepke faj nőstényének mesterségesen előállított szexferomonját, úgy, hogy a tömény feromonfelhő a teljes ültetvényt folyamatosan beborítsa, ezáltal a hímek nem találnak a nőstényekre, és a párosodás nem jön létre. Ennek a technológiának szerepe van az almamoly populáció csökkentésében és a gyümölcs károsítását az ökonómiai kárküszöb alatt tartja, ez csak akkor lehetséges, ha a kezdeti almamoly nemzedék populáció sűrűsége alacsony (Gut és Brunner, 1998). A vértetű (Eriosoma lanigerum Hausmann 1802) az alma jelentős kártevője, komoly károkat okozhat a növényen, az ágakat és a hajtásokat szívogatja (Bladley és mtsai., 1997; Mols és Boers, 1999) a károsítás helyétől kifelé fekvő ágrész elhalhat (Jenser és mtsai., 1998). Testüket viaszos szálak borítják, ezáltal az ellenük való kémiai védekezés nehézkesnek bizonyul, ezért kártételének mérséklésében nagy szerephez jutnak a természetes ellenségek: ragadozó és parazitoid szervezetek. A vértetű-fürkész (Aphelinus mali Haldeman 1851) a vértetű endoparazitoid fürkészdarazsa. Vizsgálataink során célul tűztük ki a feromonos légtértelítés hatékonyságának vizsgálatát egy intenzív almaültetvényben, a feromoncsapdák által fogott imágók száma és termésvizsgálat alapján, és annak megállapítását, hogy egy intenzív almaültetvényben a feromonos légtértelítés mennyire nyújt megfelelő védelmet az almamoly kártétele ellen. Vértetű kártételével kapcsolatos vizsgálatainknál a vértetű-fürkész természetes elterjedését, a vértetű kolóniák parazitáltságának mértékét követtük figyelemmel.

Megjelent
2012-02-15
Hogyan kell idézni
Csáky, J., Marczali, Z., Kocsisné Molnár, G., & Sipos, P. (2012). Az almamoly (Cydia pomonella L.) és a vértetű (Eriosoma lanigerum Hausm.) elleni ökológiai védekezés lehetőségei intenzív almaültetvényben. Acta Agraria Kaposváriensis, 16(2), 63-65. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/2065