Néhány küllemi tulajdonság és a hasznos élettartam közötti kapcsolat holstein-fríz fajtában

  • Szilvia Szögi
  • Árpád Bokor
  • Julianna Bokor
  • Beatrix Leonhardt
  • Gábor Bakos
  • Balázs Horváth
  • István Holló
  • Miklós Szabari
Kulcsszavak: hasznos élettartam, küllemi tulajdonságok, ellés, holstein-fríz

Absztrakt

A tenyésztői munkának, ökonómiai és tenyésztői szempontokból is fontos célja, a tehenek által a termelésben eltöltött minél hosszabb idő, ezért munkánk során azt vizsgáltuk, hogy a tejelő holstein-fríz tehenek küllemi tulajdonságai milyen összefüggésben vannak a hosszú hasznos élettartammal. A hazai holstein-fríz tenyésztésben a jelenleg használatos tenyészérték alapját képező Holstein Globál Index (HGI) számítása során jelentős, 35%- os súlyozással szerepelnek a küllemi tulajdonságok. A rendelkezésre álló adatok (n=1472) szerint bizonyos tulajdonságok (törzsmélység, farlejtés, hátulsó láb oldalnézet, körömszög, elülső tőgyfél illesztés, hátulsó tőgyfél magasság, tőgyfüggesztés, tőgymélység, elülső bimbóhelyeződés, általános megjelenés, testkapacitás, tőgypont, láb-, lábvégpont, végpont,) és az ellések száma között statisztikailag (P≤0,01%) igazolt összefüggés van. Bizonyos tulajdonságok (farmagasság, élesség, bimbóhossz) és az ellések száma között azonban nem volt korreláció. Várakozásainkkal ellentétben az ideálisnál gyengébb küllemmel rendelkező állatok, tovább maradtak a termelésben, mint a velük egykorú, nagyobb küllemi pontszámú istállótársaik.

Megjelent
2011-02-15
Hogyan kell idézni
Szögi, S., Bokor, Árpád, Bokor, J., Leonhardt, B., Bakos, G., Horváth, B., Holló, I., & Szabari, M. (2011). Néhány küllemi tulajdonság és a hasznos élettartam közötti kapcsolat holstein-fríz fajtában. Acta Agraria Kaposváriensis, 15(1), 37-43. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/2033

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>