Település szintű adatok elemzése dinamikus mutatókkal GIS adatbázis alapján

  • Vid Honfi
  • Bettina Horváthné Kovács
Kulcsszavak: település, dinamikus mutatók, GIS adatbázis

Absztrakt

A gazdasági élet számos területén jelentős szerepet játszik a vizsgált térségek fejlettségi színvonalának változása. Egy térség jellemzésére használt mutatószámok adott időszakra vonatkozó statikus mutatók. Ezek összehasonlításával is meg lehet határozni a változás irányát, de megítélésünk szerint ennél sokkal több információt rejt, ha a változásnak nem csak az irányát, de annak dinamizmusát, és esetleges ingadozásait is figyelembe vesszük. Ezért fontosnak tartjuk olyan módszertani kutatások végzését, amely megalapozhatja a térségi fejlődés dinamikájának meghatározását, ún. dinamikus területi fejlettségi mutatók kialakítását. Jelen tanulmányunk a módszertannal kapcsolatos megállapításokat tesz a munkanélküliek arányának értékelésének példáján keresztül település szinten.

Megjelent
2008-02-15
Hogyan kell idézni
Honfi, V., & Horváthné Kovács, B. (2008). Település szintű adatok elemzése dinamikus mutatókkal GIS adatbázis alapján. Acta Agraria Kaposváriensis, 12(2), 221-226. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1932

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei