A csereérték jelentősége a birtokrendezésben

  • Judit Mizseiné Nyiri
Kulcsszavak: Kárpótlás, birtokrendezés, földminősítés, termőhelyi értékszám, földértékelés, földegyenérték

Absztrakt

Hazánkban a rendszerváltást követő évek kárpótlási folyamatának és a részaránytulajdon rendezések következtében kialakult birtokszerkezet szükségessé tette egy a teljes országot érintő birtokrendezés lefolytatását. Ennek célja gazdaságosan művelhető birtoktestek kialakítása. Szükségszerűen merül fel a birtokrendezési eljárásokban alkalmazandó csereérték egyértelmű meghatározása is. Az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg szereplő monarchiabeli „aranykorona” ma már inkább csak közelítő értékmérőnek tekinthető. A tanulmány keretében kidolgozásra került az un. földegyenérték mutatószám, mely a várhatóan megszülető birtokrendezési törvény gyakorlati végrehajtásához kíván segítséget nyújtani. Modellterületen végzett elemzésekkel sikerült igazolni, hogy a földegyenérték – az aranykoronát is magába foglaló, csereértéket kifejező – mérőszám alkalmas arra, hogy a termőföld jelenlegi és várható értékét tükrözze. Földpiaci problémák megoldását, termőföldek adás-vételével járó birtokrendezési feladatok végrehajtását képes támogatni oly módon, hogy a megváltozott természeti környezetet figyelembe véve szolgáltatja a termőföld tényleges értékét. Mindeközben szükséges annak tudatosítása mindnyájunkban, hogy a termőföld értéke nem fejezhető ki pusztán számszerűsítve, hiszen hazánk nemzeti kincse, folytonosan és feltételesen megújuló természeti erőforrás.

Megjelent
2008-02-15
Hogyan kell idézni
Mizseiné Nyiri, J. (2008). A csereérték jelentősége a birtokrendezésben. Acta Agraria Kaposváriensis, 12(2), 185-201. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1930

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei