Igény vezérelt termelésirányítás számítógépi modellezése

Szerzők

  • Márió Kratafila

Kulcsszavak:

ellátási lánc menedzsment, félvezető gyártás, készletezési menedzsment, termelés szabályozás, on-line optimalizálás

Absztrakt

E kézirat a folyamat típusú iparoknál (pl. vegyipar) elterjedt, fejlett szabályozó technikák alkalmazását tárgyalja a félvezető gyártás ellátási láncának menedzsmentjénél felmerülő (SCM) problémák kezelése érdekében. A dolgozat célja bemutatni az alkalmazott modell bázisú, többrétegű szabályozó-optimalizáló struktúra hasznosságát. A vizsgált, lokális döntéseket meghatározó megoldás szerves része a minden részletre kiterjedő hierarchikus döntéshozó keretrendszernek, amely a folyamat optimális működtetésének elérésére törekszik. A folyékony anyagok áramlásának mintáját követve kezeljük az ellátási lánc dinamikáját. Összevetve a klasszikus áramlás szabályozási problémákkal, a félvezető gyártás SCM-jében felmerülő kihívások a gyártósorok gyártási idejének, kihozatali százalékának és a vásárlói keresletnek nagymértékű sztochasztikusságából és nem-lineáris jellegéből erednek. (Lehőcz és Csukás, 2005; Lehőcz, 2007) A rendszer különböző elemei működésük révén egymásra vannak utalva. Az elemek működése erősebben függ a közvetlen szomszédoktól, de egy lokális szinten meghozott döntés végig érvényesíti hatását az egész modellen. A különféle típusú szabályozók paramétereinek előnyös beállítására egy olyan módszert dolgoztam ki, amelynél a szabályozók típusát és paramétereit egy genetikus algoritmus konfigurálja. Az optimális működtetést egy skalár (költség) hatékonyság-indexszel kvantifikáljuk, amit minimalizálnunk kell. Esetünkben ez az index egy gazdasági mérték, nevezetesen az üzemelési költség.

##submission.downloads##

Megjelent

2008-02-15

Hogyan kell idézni

Kratafila, M. (2008). Igény vezérelt termelésirányítás számítógépi modellezése. Acta Agraria Kaposváriensis, 12(2), 107–120. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1916