Adatelőkészítés, elemzés húskonzerv-gyártás gázfogyasztásának modellezéséhez

  • Zoltán Fabulya
  • Gyöngyi Bánkuti
Kulcsszavak: autokláv, hőkezelés, modellezés

Absztrakt

Húskonzervek hőkezelése során a nagyköltségű gázfelhasználás számítógépes modellezhetőségére kerestük a választ. Hosszabbtávú kutatómunkánk célja modell felállítás, mely segítségével költségminimalizálást hajthatunk majd végre párhuzamosan zajló hőkezelési folyamatok szinkronizálásával, illetve a konzervek elkészülési idejét meghatározó gyártásprogramozással. Adataink sokrétűsége (papír alapú, szöveges fájl, kép fájl, Excel fájl) miatt először egy közös felhasználói felület alá rendeztük őket, a több forrásban is megjelenő, adataink közül a legjobbat, legmegbízhatóbbat használva. Legbonyolultabban a hőkezelések pontos kezdési időpontját tudtuk meghatározni, ahol szükségünk volt a képfájlok nevében lévő adatokra, a kép tartalmának kiértékelésére és a hőkezelési előírások adataira is. A pontos adatok alapján korreláció és regresszió analízist végeztünk a gázfogyasztást befolyásoló adatok meghatározására, illetve jelenlegi adataink elegendőségére a modell kialakításához. A hőkezelő berendezések gőzellátásán túl ez a kazán biztosítja az épületek fűtését is. Meghatároztuk a kazán gázfelhasználásának környezeti hőmérséklettől függését is. Ennek segítségével tudjuk majd elkülöníteni a hőkezelésre fordított gáz mennyiséget a teljes gázfelhasználástól. Vizsgálataink szerint nem célszerű a lekötött gázmennyiség minimális szinten tartásával költséget csökkenteni, mert e határ feletti felhasználás esetén a minimalizálással nyert költségkülönbözet többszörösét veszíthetjük el. Viszont a gyártásprogramozásra és a hőkezelések ütemezésére szükségünk van, hogy elkerülhessük a lekötött gázfelhasználási határ átlépésének büntető jellegű költségeit.

Megjelent
2008-02-15
Hogyan kell idézni
Fabulya, Z., & Bánkuti, G. (2008). Adatelőkészítés, elemzés húskonzerv-gyártás gázfogyasztásának modellezéséhez. Acta Agraria Kaposváriensis, 12(2), 71-81. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1913

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei