Működő technológia optimalizálása az irányító rendszer modelljének felhasználásával

Szerzők

  • Balázs Balaskó
  • Sándor Németh
  • János Abonyi

Kulcsszavak:

optimalizáció, irányító rendszer modell

Absztrakt

A vegyipari folyamatok optimalizálása elengedhetetlen elvárás. A vegyipar egyike a legmagasabb szinten automatizált iparágaknak, ezért magába foglalja az optimalizálhatóság potenciális lehetőségét a folyamatból érkező nagy mennyiségű adat - esetlegesen a priori információkkal kiegészített - feldolgozásával és az eredményeknek - mint fel nem tárt összefüggéseknek, információknak - a termelőfolyamatban való hasznosításával. Az adatalapú (fekete- vagy szürkedoboz modell) technikákon túl tradicionális modellalapú technikák alkalmazása is szükséges, ráadásul a vegyészmérnöki ismereteket szintetizáló modellekre alapozott algoritmusokat, programokat a fejlett folyamatirányító rendszerek (DCS) tartalmazzák, amelyek felülvizsgálata, továbbfejlesztése, illetve új modellek alkalmazása szintén komoly eredménnyel járhat. Ez a cikk egy működő polimer technológia irányító rendszerének vizsgálatával foglalkozik. Az irányító rendszer modelljének felépítésével és alkalmazásával, valamint az üzemi operátorok szakmai tapasztalatának felhasználásával lehetőség nyílik a termékek paraméterei és a technológiai változók közötti érzékenységvizsgálatokra, a technológia vegyészmérnöki modelljén alapuló állapotbecslő, illetve paraméter identifikáló módszerek fejlesztésére és tesztelésére, a technológia működésének minősítésére, nyomon követésére, illetve új munkapontok, termékek kidolgozására. Cikkünk célja, hogy áttekintse, milyen vizsgálatok és eszközök állhatnak rendelkezésünkre egy komplex, hierarchikusan felépített irányító rendszer felülvizsgálatához, illetve az ehhez kapcsolódó optimalizációs feladatok megoldásához, s bemutassa ezek alkalmazhatóságát egy valós ipari rendszeren.

##submission.downloads##

Megjelent

2006-02-15

Hogyan kell idézni

Balaskó, B., Németh, S., & Abonyi, J. (2006). Működő technológia optimalizálása az irányító rendszer modelljének felhasználásával. Acta Agraria Kaposváriensis, 10(3), 201–209. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1841

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>