Élelmiszerüzletek több szempontú vizsgálata „mystery shopping” (próbavásárlás) módszerrel, a dél-dunántúli régióban

  • Zsolt Polereczki
  • Hajnalka Roznik
  • Gábor Szabó
  • Zoltán Szakály
Kulcsszavak: „próbavásárlás”, arculat, kiszolgálás, eladók

Absztrakt

Az élelmiszerüzletek vizsgálata során elsősorban olyan tényezőkkel foglalkoztunk, amelyek a vásárlók szempontjából jelentősen meghatározzák egy üzletről alkotott benyomásukat. Három fő témakört vizsgáltunk, ezek az arculat, a kiszolgálás, és az eladók viselkedése. Ezeken belül olyan tényezőket értékéltünk, mint például a könnyű azonosíthatóság, az üzletek áttekinthető elrendezése, az eladók hozzáértése, udvariassága. A vizsgálat módszere a „próbavásárlás”, mely hazánkban újszerűnek mondható, de a fejlettebb piacgazdaságokban előszeretettel alkalmazzák már évtizedek óta. Lényege a vásárlási szituáció, a tesztvásárló és az eladó közvetlen kapcsolata. A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy elsősorban a nagyobb alapterületű üzletek teljesítettek jól, különösen az arculat terén. Az eladók, illetve a kiszolgálás vizsgálata alátámasztotta azt a napjainkban megfigyelhető tendenciát, mely szerint az üzletek „gyenge pontja” a személyzet. Több olyan tényező került felszínre, mely negatívan befolyásolhatja az üzletekről kialakult véleményt. Ez az a terület, amelynek fejlesztése az üzletek számára fontos feladat lehet a közeljövőben, hiszen az elmaradó vásárlók indokai között „előkelő” helyen szerepelnek a személyzettel kapcsolatos kifogások.

Megjelent
2005-02-15
Hogyan kell idézni
Polereczki, Z., Roznik, H., Szabó, G., & Szakály, Z. (2005). Élelmiszerüzletek több szempontú vizsgálata „mystery shopping” (próbavásárlás) módszerrel, a dél-dunántúli régióban. Acta Agraria Kaposváriensis, 9(1), 107-122. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1740

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>