Multifunkcionális mezőgazdaság és vidékfejlesztés

  • Csaba Sarudi
  • Katalin Barna
Kulcsszavak: multifunkcionalitás, közjavak, diverzifikáció, környezet és tájvédelem

Absztrakt

A mezőgazdaság nemcsak élelmiszert termel, hanem foglalkoztatási és környezetvédelmi feladatokat is ellát. Fontos szerepet tölt be a gazdasági aktivitás fenntartásában, a természeti környezet és a hagyományos táj megőrzésében. Az adófizetők csak akkor hajlandók tartósan jelentős összeget fordítani a mezőgazdaság támogatására, ha ezzel hozzájárulnak a munkahelyek megőrzéséhez, a természeti erőforrások védelméhez és az élelmiszerek minőségének javításához. Az említett funkciók a szolgáltatások körébe tartoznak, és az egész társadalom érdekét szolgálják. Az alap-tevékenységen kívüli egyéb termelés és szolgáltatás zöme a vidékfejlesztéshez is kapcsolódik. Az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, a környezetkímélő gazdálkodás, a mezőgazdasági (falusi) infrastruktúra javítása, a humánerőforrás fejlesztés, valamint a helyi közösségek és hagyományok megőrzése a mezőgazdaságnak, továbbá a vidékfejlesztésnek egyaránt feladata. Mindezek megvalósításához fontosak a helyi kezdeményezések, a mezőgazdaság és a vidék érdekérvényesítő szerepének erősítése. Nagy feladat hárul a szaktanácsadásra, az oktatásra, a képzésre és átképzésre. A vidék sorsának jobbra fordításában az eddiginél nagyobb szerepet kell vállalnia a „versenyszférának.” Ehhez megfelelő ösztönzőkre van szükség. Nem nélkülözhető a szakemberek, a tőke, a szervező és irányító erők, továbbá a civil szféra aktív közreműködése. A kistelepülések biztonságos működtetése érdekében újra kell gondolni, és át kell alakítani a költségvetés elosztási módját.

Megjelent
2005-02-15
Hogyan kell idézni
Sarudi, C., & Barna, K. (2005). Multifunkcionális mezőgazdaság és vidékfejlesztés. Acta Agraria Kaposváriensis, 9(1), 87-98. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1738

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei