A Somogy megyei gímtrófeák paramétereinek statisztikai elemzése

  • Mónika Nagy
  • Tímea Pungor
  • Tamás Molnár
  • Róbert Barna
Kulcsszavak: gímszarvas, alkörzetek, minőségi eltérés, korrelációs mátrix, szorosság

Absztrakt

Somogy megye 71 vadgazdálkodási területét 6 alkörzetbe sorolták, ezzel lehetővé vált az egyes eltérő minőséget eredményező területek pontosabb állományfelmérése és adatkezelése. Ebben a 6 vadgazdálkodási körzetben vizsgáltuk a terítékre került gímszarvasbikák trófeáinak bírálata révén nyert mennyiségi ismérveket különböző statisztikai módszerekkel. A gímszarvas trófeák minőségét az általunk kiemelt 3 tényező – a legjobb agancs pontszáma, a 10 legjobb agancs pontszáma, az aranyérmes agancsok száma – alapján elemezve, a lábodi terület a legjelentősebb. Vizsgálatainkban az egyes vadgazdálkodási alkörzetekben elejtett bikák mennyiségi ismérvei közötti kapcsolatot elemezve arra az eredménye jutottunk, hogy a bírálatra bemutatott trófeák tömegét a legnagyobb mértékben a bika kora, a szárak hossza, a rózsa és a trófea körmérete határozza meg. Legkisebb a korrelációs együttható értéke a gyöngyözöttség, a szín, az ágvégek és a koronaágak esetében.

Megjelent
2005-02-15
Hogyan kell idézni
Nagy, M., Pungor, T., Molnár, T., & Barna, R. (2005). A Somogy megyei gímtrófeák paramétereinek statisztikai elemzése. Acta Agraria Kaposváriensis, 9(1), 59-65. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1736

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 5 > >>