Urbanizálódó ragadozó emlősök lakossági megfigyelése és megítélése két Somogy megyei faluban

  • Gabriella Lanszkiné Széles
  • József Lanszki
Kulcsszavak: kérdőíves felmérés, vörösróka, kártétel, kezelési megoldások

Absztrakt

Lakott területen előforduló ragadozó emlősök köznapi megítélését vizsgáltuk kérdőíves felméréssel két Somogy megyei faluban (Kisgyalánban n=52 és Fonóban n=45 kérdőív). A vizsgált településeken jellemző a gazdasági állattartás (főként baromfi, sertés) és a kerthasznosítás. A megkérdezettek többsége közvetlenül is megfigyelt ragadozókat lakóhelyén, mely leggyakrabban vörösróka (Vulpes vulpes), esetenként nyest (Martes foina), ritkán menyét (Mustela nivalis), illetve közönséges görény (Mustela putorius) volt. A vizsgált falvakban eltért a károkozás előfordulási gyakorisága (58%, ill. 33%, P<0,05). A kártételt általában baromfiállományban tapasztalták, amely alkalomszerű és átlagosan 3.000 Ft körüli volt. A megkérdezettek többsége védekezett a ragadozók ellen (leggyakrabban riasztást alkalmazva), de többnyire eredménytelenül. A vizsgálat rámutat arra, hogy a településeken jogilag szabályozatlan és megoldatlan a ragadozókkal való „gazdálkodás”. Lehetséges kezelési megoldásokat javasolunk.

Megjelent
2005-02-15
Hogyan kell idézni
Lanszkiné Széles, G., & Lanszki, J. (2005). Urbanizálódó ragadozó emlősök lakossági megfigyelése és megítélése két Somogy megyei faluban. Acta Agraria Kaposváriensis, 9(1), 51-58. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1735