Döntéstámogató talajvédelmi információs rendszer kialakítása statisztikai elemzéssel

  • László Várallyai
  • Béla Kovács
  • József Prokisch
Kulcsszavak: EU csatlakozás, Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM), Internetes adatbázis, statisztikai feldolgozás, döntéstámogatás

Absztrakt

Az EU csatlakozás idején különösen fontos kérdés a talaj jelenlegi állapotának részletes és objektív felmérése, amely a korszerű agrár-környezetgazdálkodási program végrehajtásának a kiindulópontja is egyben. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy ez a felmérés akkor ér valamit, ha az állapotváltozásokat folyamatosan, rendszeres időközönként nyomon tudjuk követni. A fenti szempontok alapján született döntés arról, hogy a tervezett országos Környezetvédelmi Információs és Monitoring Rendszer első működő alrendszereként a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) modulja valósuljon meg. A TIM az ország egész területére kiterjed és lehetőséget nyújt a természeti erőforrásokra vonatkozóan meglévő, vagy a közeljövőben kidolgozásra kerülő információs és monitoring rendszerekkel történő összehangolt interaktív kapcsolat megteremtésére. A kísérleteinkhez rendelkezésre bocsátott mintákat statisztikai elemzésnek vetjük alá, amely azt a célt szolgálja, hogy a munka befejeztével egy információs rendszert alakítsunk ki. Az adatokhoz való hozzáférhetőséget az Internet/Intranet technológia segítségével kívánjuk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy az egyes felhasználóknak mindössze egy böngésző programra van szükségük az adatok megtekintéséhez, illetve a szükséges lekérdezések elkészítéséhez, amelyhez az Internetes adatbázisoknál megszokott jogosultsági rendszer tartozik. Amennyiben az egész ország területére elkészült mérési eredmények statisztikai feldolgozása megtörténik, valamint a feldolgozott adatok az adatbázisba bekerülnek, onnantól kezdve a felhasználók az információkat stratégiai döntéseikhez is felhasználhatják.

Megjelent
2004-02-15
Hogyan kell idézni
Várallyai, L., Kovács, B., & Prokisch, J. (2004). Döntéstámogató talajvédelmi információs rendszer kialakítása statisztikai elemzéssel. Acta Agraria Kaposváriensis, 8(3), 205-218. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1730

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei