Magyar szürke és holstein-fríz hízóbikák temperamentumának értékelése

  • Gabriella Holló
  • János Seregi
  • István Holló
  • Gabriella Andrássyné Baka
Kulcsszavak: magyar szürke, holstein-fríz, hízóbika, mérlegteszt, temperamentum pontszám

Absztrakt

Magyar szürke (Msz) (n=20, életkor: 570 nap, élőtömeg: 489,3 kg) és holstein-fríz (Hf) (n=20, életkor: 475 nap, élőtömeg: 510 kg) bikák temperamentumát hasonlítottuk össze a mérlegteszt (az állatok viselkedésének pontozása 1-5 skálán, amíg azok a mérlegen tartózkodnak) alapján. Az adatokat az SPSS 10.0 programcsomaggal értékeltük ki. A két fajta temperamentum pontszáma szignifikánsan nem tért el egymástól (medián: Msz=2,5 pont; Hf=2,0 pont). A temperamentum pontszám és az életnapra jutó tömegtermelés közötti rangkorrelációk (rrang) – mindhárom relációban – negatívak voltak (Msz: –0,18; Hf: –0,32; P<0,05; mindösszesen: –0,40; P<0,10). A temperamentumos egyedek felismerése miatt a mérlegteszt széleskörű kipróbálását javasoljuk a hazai gyakorlatban.
Megjelent
2004-02-15
Hogyan kell idézni
Holló, G., Seregi, J., Holló, I., & Andrássyné Baka, G. (2004). Magyar szürke és holstein-fríz hízóbikák temperamentumának értékelése. Acta Agraria Kaposváriensis, 8(1), 25-31. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1676

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>