A térinformatika alkalmazásának lehetőségei a fenntartható földhasználat tervezésében

  • Márta Belényesi
  • Csaba Centeri
  • Viktor Grónás
Kulcsszavak: térinformatika, fenntarthatóság, földhasználat tervezés, talajvédelem

Absztrakt

A védett természeti területek kezelését meghatározó irányelvek célja, hogy a gazdálkodó és egyéb szervezetek a védett területeken az irányelveknek megfelelően folytatott gazdálkodási tevékenységükkel megfeleljenek a természetvédelemre vonatkozó állami, jogi, szakmai, társadalmi szabályozási elvárásoknak. A korlátozó szabályok és a gazdaságos termelés között azonban érdekellentétek húzódnak, melyeknek feltérképezése és elemzése elengedhetetlen a védett természeti területek működéséhez. Első lépésben országos becslést mutatunk be a mezőgazdasági művelésre korlátozott mértékben alkalmas területek kijelölésére vonatkozóan, majd egy konkrét vizsgálati terület elemzésén keresztül vázoljuk a globálisan megfogalmazódó természetvédelmi célok és elvárások lokális megvalósításának lépéseit. Az elemzés, a természetvédelmi és mezőgazdasági érdekeket összehangoló, a táj fenntartható fejlődését előmozdító intézkedési, kezelési javaslatok kidolgozásához szolgáltat új információkat.

Megjelent
2002-02-15
Hogyan kell idézni
Belényesi, M., Centeri, C., & Grónás, V. (2002). A térinformatika alkalmazásának lehetőségei a fenntartható földhasználat tervezésében. Acta Agraria Kaposváriensis, 6(3), 185-194. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1632