Térinformatikai eljárások alkalmazása a Bihari sík környezeti modellezésében

  • Tamás Tomor
  • János Tamás
  • Tibor Bíró
Kulcsszavak: térinformatika, területfejlesztési döntéstámogatás, integrált térinformatikai rendszer, környezeti modellezés

Absztrakt

A területfejlesztési tervek elkészítéséhez törvényi előírás a térinformatikai eszközök alkalmazása, ugyanakkor nem tisztázott, hogy; ezt milyen integrációs fokon és elemzési mélységig kell, illetve lehet alkalmazni. Az általunk végzett fejlesztés megvalósításának célja, hogy a területfejlesztés regionális szintjén dolgozó döntéshozók számára módszertani és gyakorlati segítséget nyújtson. A publikációban ismertetjük a földrajzi információtechnológia lépéseit, eddig megvalósított elemeit és további feladatait. A fejlesztés során a Bihari síkra - amely földrajzilag jól lehatárolható térbeli egység - nagy mennyiségű és méretarányú adatot állítottunk elő. A feldolgozott attributiv adatokat egységesen térben integrált rendszerbe foglaltuk. Az elemzések célja a vizsgálati terület környezeti konfliktusokkal szembeni potenciális veszélyeztetettségének meghatározása és ezzel a területhasználattal kapcsolatos döntések meghozatalának hiteles támogatása.

Megjelent
2002-02-15
Hogyan kell idézni
Tomor, T., Tamás, J., & Bíró, T. (2002). Térinformatikai eljárások alkalmazása a Bihari sík környezeti modellezésében. Acta Agraria Kaposváriensis, 6(3), 153-161. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1626