A nyúl fülrühösség (Psoroptes cuniculi) fertőzöttségi szintjének vizsgálata anyanyulakban és utódaikban

  • Tamás Donkó
Kulcsszavak: nyúl, Psoroptes cuniculi, járványtan, ivermectin

Absztrakt

A kísérleteket 200 Pannon fehér anyával és szaporulatával dolgozó nyúltelepen végeztük, mintegy három éves periódusban. Az anyák és választás előtti utódaik fülrühösségének (Psoroptes cuniculi) fertőzöttségi szintje között szoros (r=0,86) összefüggést tapasztaltunk, A tenyészállatok ivermectin injekciós kezelését követően kettő, három és négy hónappal vizsgálva szignifikánsan nőtt a kimutatható fertőzöttség az öthetes korú növendékekben. A tenyésznyulak ötszöri kezelése szignifikánsan csökkentette az 5 hetes növendékek fertőzöttségi szintjét az állományban. Az utódok fertőzöttsége elsősorban az anyanyulak fertőzöttségi állapotától függ. A megállapítás gyakorlati eredménye pedig az, hogy a fülrühösség elleni védekezést a fenti járványtani adatok alapján az anyák kezelésére kell alapozni. Az így elvégzett - következetesen végrehajtott, programszerű - kezelések igen gazdaságos állományszintű tünetmentességet biztosítanak. Az általunk ajánlott módszer: a tenyésznyulak kezelése 200µg/ttkg ivermectin tartalmú injekcióval, 7-10 napos időközzel kétszer ismételve, évi 3 alkalommal.

Megjelent
2000-02-15
Hogyan kell idézni
Donkó, T. (2000). A nyúl fülrühösség (Psoroptes cuniculi) fertőzöttségi szintjének vizsgálata anyanyulakban és utódaikban. Acta Agraria Kaposváriensis, 4(2), 53-56. Elérés forrás http://journal.ke.hu/index.php/aak/article/view/1551

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei